iCafeZone.Net Community XenForo & vBulletin Thai

[ข่าว] การอบรม Welding Control ตาม ASME IX

 • 44
 • 0
กรรมวิธีการเชื่อมจึงสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจุลโครงสร้าง ของวัสดุที่ถูกเชื่อม และสามารถส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกล เพื่อที่จะรักษาหรือปรับปรุงคุณสมบัติทางกลให้ตรงกับคุณสมบัติตามการออกแบบ จึงต้องมีการศึกษาพฤติกรรม ลักษณะของการเชื่อมให้ถูกต้อง รวมถึงมีการควบคุมและบันทึกค่าตัวแปรสำคัญ ในการเชื่อม เพื่อป้องกันการเกิดความบกพร่องในการเชื่อม
🎗หลักสูตร Welding Control ตาม ASME...

[วิธีทำ] [macOS] การติดตั้ง Windows 10 ผ่าน Hard disk ภายนอก เพื่อใช้กับ Mac

 • 74
 • 0
 • จริงๆเเล้ว ไม่คิดว่าจะมีคนสนใจอยากให้ทำบทความนี้ เเต่มีหลายท่านอยากให้ทำ วันนี้ว่างพอดี งั้นจะมาเเนะนำ “การ ติดตั้ง Windows 10 ผ่าน Hard disk ภายนอก” ให้ครับ
 • สำหรับผมเริ่มเเรก เพียงแค่อยากใช้ Windows 10 ในบางครั้ง ไม่อยากติดตั้งไว้ถาวร ไว้บน Macbook Pro ซึ่งมันจะทำให้เปลืองพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของเครื่อง ประมาณว่า อยากใช้ Windows 10 บ้าง ก็เเค่หยิบ USB หรือ Ex-Hard Disk...

[ข่าว] [ออกใหม่] XenForo Importers 1.2.1 and 1.2.2 Released

 • 121
 • 1
XenForo Importers 1.2.1 is now available for all licensed customers to download. If you have already successfully completed your import, you will not need to upgrade.

Download XenForo Importers 1.2.1

Some of the changes in XFI 1.2.1 include:

[ออกใหม่] [5x] vBulletin 5.5.1 is now available for Download.

 • 144
 • 0
vBulletin 5.5.1 Changes and Updates
vBulletin 5.5.1 is now available for testing by licensed download customers.
Front End Changes
Responsive Editor Toolbar
The editor tool bar will automatically collapse and show the most used functionality based on your screen size. This change will allow more space to create posts and topics...

[ข่าว] [ออกใหม่] [2.x] XenForo Enhanced Search 2.1.1 Released

 • 146
 • 0
XenForo Enhanced Search 2.1.1 is now available for all licensed customers to download. We recommend that all customers running previous versions of XenForo Enhanced Search 2.1 upgrade to this release to benefit from increased stability.

Download XenForo Enhanced Search 2.1.1

Some of the changes in XFES 2.1.1 include:
 • Changes to add...

[ข่าว] [ออกใหม่] [2.x] XenForo Resource Manager 2.1.1 Released

 • 165
 • 0
XenForo Resource Manager 2.1.1 is now available for all licensed customers to download. We recommend that all customers running previous versions of XenForo Resource Manager 2.1 upgrade to this release to benefit from increased stability.

Download XenForo Resource Manager 2.1.1

Some of the changes in XFRM 2.1.1 include:
 • New XFRM to XFRM...

สมาชิกที่ออนไลน์

ไม่มีสมาชิกที่ออนไลน์ในตอนนี้.

สติถิการใช้งาน

กระทู้
1,480
ข้อความโพสต์
3,960
สมาชิก
641
สมาชิกล่าสุด
sumalee

แฟนเพจ

โพสต์ล่าสุด


Top