iCafeZone.Net Community

ข่าว XenForo & Add-ons 2.2.0 Beta 2 Released (Unsupported)

 • 272
 • 0
Today, we continue the beta stage of XenForo 2.2 with Beta 2. This release fixes a number of bugs found since the previous release, and adds a number of new features and improvements, including:
เพิ่มเติม…

ข่าว vBulletin 5.6.3 Alpha 4 is now available.

 • 296
 • 0
A Preview Release of vBulletin 5.6.3 is available for download and testing. Preview Releases should not be used in production environments.

Front End Changes​

Censored Word Handling​

The handling of administrator-defined censoring has been refactored and applies to more locations now. With vBulletin 5, word censorship is applied on display and not save. This provides the benefit of maintaining the actual words. For example, if you remove a word from the censor list, it can be recovered in the content. In the past, several locations of word censorship...
เพิ่มเติม…

ข่าว XenForo & Add-ons 2.2.0 Beta 1 Released

 • 343
 • 0
We are delighted to announce that XenForo 2.2.0 Beta 1 is now available to all customers with active licenses. XenForo 2.2 includes a large number of new features and improvements, including:
เพิ่มเติม…

ข่าว vBulletin Connect 5.6.2 is now available for download.

 • 410
 • 0
vBulletin 5.6.2 Changes and Updates
vBulletin Connect 5.6.2 is now available for download customers. vBulletin Cloud will be automatically upgraded in the upcoming days.
Front End Changes
Global Module Areas
Two new module sections have been added to Site Builder Pages. Placing a module within the new sections will cause it to appear on all pages. The new sections appear above and below the content areas on the page.
fetch?id=4442902&d=1592939826.png
Forum Listing Cleaned Up
Removed the extraneous category...
เพิ่มเติม…

วิธีทำ การติดตั้ง Windows 10 ผ่าน External Harddisk เพื่อใช้กับ MacOS

 • 468
 • 0
การติดตั้ง Windows 10 ผ่าน External Harddisk เพื่อใช้กับ MacOS
 • เริ่มเเรกแค่ต้องใช้ Windows 10 เล่นเกมส์ครับ แต่ไม่อยากติดตั้งไว้ถาวรบน Macbook ซึ่งมันจะทำให้เสียพื้นที่ของเครื่องไป
 • วิธีนี้เหมาะกับ Macbook ที่มีพื้นที่น้อยเช่น 128 GB, 256 GB
 • วิธีนี้สามารถนำไปใช้กับ iMac ก็ได้นะครับ
 • บทความนี้ใช้ Macbook Pro MID 2012 นะครับ ปีอื่นที่ต่ำกว่าหรือใช้ชิปเสียง Cirrus ใช้แนวทางเดียวกันครับ
 • ส่วนรุ่นใหม่ๆปี 2018 ขึ้นไปที่มีชิป T2 ต้องไปปิด Security และเปิดให้บูทด้วย USB ก่อนครับ
...
เพิ่มเติม…

วิธีทำ upgrade version php-fpm vestacp ubuntu

 • 816
 • 0
upgrade version php-fpm vestacp ubuntu

test server อับเกรด php-fpm กับ ubuntu 16.04 ที่ติดตั้ง vestacp ปกติจะได้ php 7.0
ผมจึงทดสอบอับเกรดไป php 7.2 อับผ่านครับตาม guide ใน google เลย แต่ๆๆๆๆ
php ใน ระบบของ vesta ไม่เปลี่ยนครับ :p

จึงเป็นที่มาของบทความนี้

1.ทำการ backup ก่อนเลยครับ
2.ทำการ check version ก่อนครับ
Bash:
php -v
ผลที่ได้นะปัจจุบัน 10/06/2020 คือ
Code:
root@vesta:~# php -v
PHP 7.0.33-0ubuntu0.16.04.15 (cli) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
  with Zend OPcache...
เพิ่มเติม…

ข่าว XenForo 2.1.10 Patch 2 Released

 • 585
 • 0
XenForo 2.1.10 Patch 2 Released

Shortly after releasing 2.1.10, we became aware of an incompatibility related to how some add-ons add custom CSS to the control panel. This could lead to the control panel appearing unstyled. In order to resolve this, we have released XenForo 2.1.10 Patch 2.

You can perform the upgrade directly from your control panel by going to Tools > Check for upgrades (<url>/admin.php?tools/upgrade-check if you do not see the link due to display issues). You can also download the update from your Customer area and upgrade...
เพิ่มเติม…

ข่าว XenForo 2.1.10 Released

 • 521
 • 0
XenForo 2.1.10 is now available for all licensed customers to download. We recommend that all customers running previous versions of XenForo 2.1 upgrade to this release to benefit from increased stability.

Most importantly, this release fixes a security vulnerability in XenForo.

The issue is a XSS vulnerability. XSS (Cross Site Scripting) issues allow scripts and malicious HTML to be injected into the page, potentially allowing data theft or unauthenticated access. The vulnerability requires some very specific steps to be taken, involving pasting malicious content into the XenForo rich...
เพิ่มเติม…

วิธีทำ Directadmin + XenForo 2.x + Nginx fastcgi_cache full page guest caching

 • 412
 • 0
Directadmin + XenForo 2.x + Nginx fastcgi_cache full page guest caching.

เนื้อหานี้ต้นฉบับอยู่ที่ xenforo offical site ครับ


แต่ทางผมนำมาดัดแปลงเพื่อให้ใช้งานกับ directadmin ได้ครับ ที่สำคัญเลยคือต้องสามารถใช้ shell ได้ด้วย

นันคือเป็น root นั้นเอง ก็คือ เจ้าของเครื่องหรือ vps ครับ อ้อย้ำนะครับ ต้องเป็น Nginx webserver นะครับ

เริ่มจากทำตามไกด์เลยครับ
Nginx includes a FastCGI module which has...
เพิ่มเติม…

ข่าว vBulletin 5.6.1 Security Patch Level 1

 • 627
 • 0
A security exploit has been reported within vBulletin 5.6.1. To fix this issue, we have created a new security patch.

You can download the patch for your version in the Member's Area

We have made patches available for the following versions of vBulletin Connect:

 • 5.6.1 Patch Level 1
 • 5.6.0 Patch Level 1
 • 5.5.6 Patch Level 1
Installing the Patch
 1. Download the appropriate files for your version of vBulletin.
 2. Upload all files found within the zip file. Make sure to overwrite the...
เพิ่มเติม…

ข่าว vBulletin Connect 5.6.1 is now available for download.

 • 481
 • 0
vBulletin 5.6.1 Changes and Updates
vBulletin Connect 5.6.1 is now available for download.

Front End Changes
Blogs
The grid view has been added to the Blog Listing. This works similarly to the grid view on Groups. In addition to this, sorting functionality has been added to the Blog Listing.

fetch?id=4439342&d=1585773253.png

User Referrals
A user referral system has been added to vBulletin Connect. Through this system, users will be able to retrieve a custom URL that they can provide to their friends and family...
เพิ่มเติม…

ข่าว XenForo 2.1.9 and 2.0.13 Released (Security Fix)

 • 533
 • 1
Today, we are releasing XenForo 2.1.9 and XenForo 2.0.13 to address a potential security vulnerability that may affect any customer who makes use of our PayPal payment handler.

As well as user upgrades, this may affect add-ons you have installed which process payments using our PayPal payment handler.

We recommend that all affected customers running XenForo 2.1 or XenForo 2.0 upgrade to 2.1.9 or 2.0.13 or use one of the attached patch files as soon as possible.

Specifically, the issue relates to a specially crafted callback (or IPN) which is then processed successfully using PayPal's...
เพิ่มเติม…


ด้านบน