Software & Apps

ที่มา : http://www.atimedesign.com/webdesign/facebook-marketing/ เมื่อนึกถึง Digital Marketing สิ่งที่หลาย ๆ คนนึกเป็นสิ่งแรกคือการทำการตลาดใน Facebook และทุกคนจะมุ่งและทุ่มพลังงานไปกับการทำ Facebook ให้เกิดอย่างมาก แต่เอาเข้าจริงๆ นักการตลาดและนักโฆษณาที่ดีย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าการตลาดบน...


ด้านบน