ตอนนี้เราจะมีแต่เรื่องเกี่ยวกับ xenForo & vBulletin เป็นหลักนะครับ จะมีโพสต์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ xenForo & vBulletin และเกี่ยวข้องกันเช่น โฮส เวบไซต์ ซ๊อฟแวร์ ฯลฯ แอดมิน ...


xenforo importers 1.2.4 released

  1. admin

    ข่าว XenForo Importers 1.2.4 Released

    XenForo Importers 1.2.4 is now available for all licensed customers to download. If you have already successfully completed your import, you will not need to upgrade. Download XenForo Importers 1.2.4 or Upgrade directly from within your control panel Some of the changes in XFI 1.2.4 include...


Top Bottom