[วิธีทำ] การทำตัวติดตั้ง macOS Mojave Public Beta

admin

Staff Member
Administrator
ตัวอย่างการทำตัวติดตั้งของ macOS Mojave 10.14 Public Beta โดยใช้ตัว Clover.
ข้อจำกัด วิธีการนี้ อาจจะใช้ได้ ไม่ครบกับทุกระบบ


STEP 1: Download macOS Mojave Public Beta

1. ไปขอเข้าโปรแกรม Free Apple Beta Software Program
2. ดาวน์โหลดตัว Public Beta Access Utility
3. ทำการติดตั้ง ติดตั้งแล้ว ตัว Mac App Store จะเปิดขึ้นมา.
4. ให้ทำการดาวน์โหลด macOS Mojave Public Beta

ตัวแอพพลิเคชั่น Install macOS Mojave Beta จะอยู่ในโฟลเดอร์ /Applications.


STEP 2: เตรียมตัวทำ Bootable USB Drive
เหมือนกันตอนนี้ คือการแตกไฟล์ ต่างๆ รวมถึง Clover bootloader ใส่ในตัว usb.

1. เสียบ usb
2. เปิดตัว /Applications/Utilities/Disk Utility
3. เลือกไฮไลท์ตัวยูเอสด้านซ้าย
4. คลิกที่พาทิชั่นแทบ
5. คลิกที่ Current และเลือก 1 Partition
6. คลิกที่ Options...
7. เลือก GUID Partition Table
8. ที่ Name: ใส่ USB (เปลี่ยนทีหลังได้)
9. ที่ Format: เลือก Mac OS Extended (Journaled)
10. คลิก Apply เพื่อสร้าง Partition
11. ทำการเปิด /Applications/Utilities/Terminal
12. ให้พิมพ์ตาม code ด้านล่างนี้แล้วกด enter ใส่พาสเวิรด กด enter
Code:
sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave\ Beta.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Mojave\ Beta.app
เมื่อเสร็จสิ้นตัว usb จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Install macOS Mojave Beta.

13. ทำการดาวน์โหลดตัว standalone clover จาก download section.
14. Install UEFI or Legacy Clover version using the USB (Install macOS Mojave Beta) as the target.
15. Navigate to /EFI/CLOVER/kexts/Other/ and add FakeSMC.kext
16. (Optional) Navigate to /EFI/CLOVER/kexts/Other/ and add your ethernet kext
17. (Optional) Navigate to /EFI/CLOVER/kexts/Other/ and add NullCPUPowerManagement.kext

ตัว Clover Installation USB is now finished.

For post installation instructions and screenshots, please see
https://www.tonymacx86.com/threads/...ierra-on-any-supported-intel-based-pc.235474/

Clover Developers:
Slice, with help of Kabyl, usr-sse2, jadran, Blackosx, dmazar, STLVNUB, pcj, apianti, JrCs, pene, FrodoKenny, skoczy, ycr.ru, Oscar09, xsmile, SoThOr, rehabman, Download-Fritz, Zenit432, cecekpawon…

Source code credits:
Intel, Apple, Oracle, Chameleon, rEFIt and Xom.

credit https://www.tonymacx86.com/threads/how-to-create-a-macos-mojave-public-beta-installation-usb.254626/
 

สมาชิกที่ออนไลน์

ไม่มีสมาชิกที่ออนไลน์ในตอนนี้.

แฟนเพจ


Top