วิธีทำ การทำให้ปุ่ม Log In / Register กระพริบได้

admin

Administrator
Staff Member
admin
21 พฤษภาคม 2009
1,408
3
70
48
เพิ่มโค๊ดด้านล่างนี้ลงใน extra.less ใน styles ที่ใช้งานอยู่ เลยครับ

Less:
@media screen and (max-width: 373px) {
  .p-navgroup-link.p-navgroup-link--logIn {
   -webkit-animation: blinkReg 1s infinite; /* Safari 4+ */
   -moz-animation: blinkReg 1s infinite; /* Fx 5+ */
   -o-animation: blinkReg 1s infinite; /* Opera 12+ */
   animation: blinkReg 1s infinite; /* IE 10+, Fx 29+ */
  }
}
@media screen and (min-width: 374px) {
  .p-navgroup-link.p-navgroup-link--register {
   -webkit-animation: blinkReg 1s infinite; /* Safari 4+ */
   -moz-animation: blinkReg 1s infinite; /* Fx 5+ */
   -o-animation: blinkReg 1s infinite; /* Opera 12+ */
   animation: blinkReg 1s infinite; /* IE 10+, Fx 29+ */
  }
}
@-webkit-keyframes blinkReg {
  to {
    background-color: fade(@xf-paletteNeutral3, 15%);
  }
}

?