วิธีทำ การแก้ไขเปลี่ยน โลโก้ ของ xenForo

admin

Administrator
Staff Member
การแก้ไขเปลี่ยน โลโก้ ของ xenForo 1.x

ให้ login เข้า admincp แล้วไปที่ Appearance - Style Properties: Header and Navigation ของ style ที่ท่านต้องการแก้ไข

คามภาพเป็นของ Default Style

2020-01-15_15-30-33.png


  1. เป็นตำแหน่งของไฟล์โลโก้ ที่จะแก้ไข
  2. ขนาดความสูงของภาพ
  3. เป็นตำแหน่งของไฟล์โอจีสำหรับแสดงใน fb ที่จะแก้ไข
  4. ขนาดความสูงของแทปโลโก้
  5. เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้คลิกปุ่มนี้เพื่ออับเดทครับ
-------------------------------------------------------------------

การแก้ไขเปลี่ยน โลโก้ ของ xenForo 2.x

ให้ login เข้า admincp แล้วไปที่ Appearance - Style Properties: Basic Option ของ style ที่ท่านต้องการแก้ไข

คามภาพเป็นของ Default Style

2020-01-15_15-41-56.png


  1. เป็นตำแหน่งของไฟล์โลโก้ ที่จะแก้ไข
  2. เป็นตำแหน่งของไฟล์โลโก้ความละเอียดสูง ที่จะแก้ไข
  3. เป็นตำแหน่งของไฟล์ og สำหรับแสดงใน fb ที่จะแก้ไข
  4. เป็นตำแหน่งของไฟล์ icon ตรง adressbar ที่จะแก้ไข
  5. เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้คลิกปุ่มนี้เพื่ออับเดทครับ
-------------------------------------------------------------------
 


ด้านบน