ถ้าอยากลงทุนในกองทุนนั้นเรามาดูวิธีการเลือกกองทุนกันดีกว่า

Unyana

Member
สำหรับใครก็ตามที่เก็บเงินเอาไว้สำหรับลงทุนนั้นก็อาจจะกำลังหาข้อมูลอยู่ว่าควรที่จะลงทุนในอะไรดี ซึ่งการลงทุนนั้นก็มีหลายรูปแบบ แต่ทั้งนี้ใครก็ตามที่กำลังคิดจะลงทุนในกองทุนอยู่นั้น เราก็ต้องหารายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนรวมไปถึงวิธีที่จะเลือกกองทุนได้ถูกต้องและมีผลกำไรตอบแทนกลับมาให้เรา ฉะนั้นในวันนี้เราจึงมีวิธีการเลือกกองทุนให้เหมาะสมกับตัวเราที่จะลงทุนมาฝากทุกๆ คนได้นำไปพิจารณาดูกัน
1. ต้องรู้ความต้องการของตัวเอง และต้องดูว่าสามารถรับมือกับความเสี่ยงได้แค่ไหน รวมถึงระยะเวลาในการลงทุนด้วย เพราะวัตถุประสงค์ของการลงทุนของแต่ละคนนั้นย่อมต่างกัน หากเป็นเงินก้อนที่มีความจำเป็นต่อการใช้จ่ายในอนาคต สามารถรับความเสี่ยงของการขาดทุนเงินต้นได้น้อยนั้นก็ควรลงทุนใน กองทุน ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น กองทุนพันธบัตรหรือ หุ้นกู้ หากสามารถรับความเสี่ยงได้ปานกลางและไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินก้อนภายในระยะเวลา 7 ปีขี้นไปก็อาจจะเลือกลงทุนใน LTF เพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนจากกองทุน รวมทั้งรับผลประโยชน์ทางภาษี หรือหากสามารถรับความเสี่ยงได้สูงก็อาจจะเลือกลงทุนในกองทุนหุ้น, กองทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ เป็นต้น
2. ต้องดูแนวโน้มของตลาดด้วย เพราะผลตอบแทน การลงทุน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามราคาของสินทรัพย์ใน กองทุน เช่น การซื้อ กองทุนรวม ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำก็ควรดูแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยประกอบด้วย เช่น เลือกลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น หากคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยมีแนวโน้มจะสูงขึ้นก็อาจจะลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะยาว หรือในบางช่วงที่มี การลงทุน ในสินค้าโภคภัณฑ์อย่างเช่น ทองคำ น้ำมัน ก็อาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในหุ้น ฉะนั้นการเลือกลงทุนให้สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดย่อมทำให้เราได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นนั่นเอง
3. หากองทุนที่ใช่ คือการที่เราหารายละเอียดต่างๆ ของกองทุน เพราะถึงแม้จะเป็นกองทุนประเภทเดียวกัน แต่ก็มีความหลากหลายในนโยบายการลงทุน เช่น กองทุนหุ้นต่างประเทศ ก็มีการลงทุนในหลายประเทศ เช่น กองทุนหุ้นยุโรป กองทุนหุ้นจีน หรือกองทุนหุ้นในประเทศก็มีหลายวัตถุประสงค์ เช่น กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นปันผล กองทุนหุ้นที่ลงทุนในสถาบันการเงิน หรือแม้แต่กองทุนที่ ลงทุน rmf เองก็มีหลายนโยบายการลงทุน เช่น ลงทุน rmf ที่ลงทุนในพันธบัตร หรือไปลงในหุ้น รวมไปถึงลงทุนในธุรกิจสุขภาพในต่างประเทศ
4. เราต้องทำการเปรียบเทียบกองทุนที่เราได้ไปหาข้อมูลมา ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องนำหลักการหลายๆ อย่างประกอบกันเพื่อเลือกกองทุนที่ดี เช่น เปรียบเทียบนโยบายการลงทุน ดูจากผลการดำเนินงานในอดีตย้อนหลังเปรียบเทียบกับ benchmark เพื่อสะท้อนความสามารถของผู้จัดการกองทุน ขนาดของกองทุน บริษัทจัดตั้งกองทุนที่มีความน่าเชื่อถือ ซื้อขายง่าย หรืออาจจะดูจากการจัดอันดับกองทุนก็ได้ นอกจากนี้ก็อย่าลืมดูค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนด้วย
5. เราต้องรอจังหวะเข้าซื้อที่เหมาะสม เพราะราคาหน่วยลงทุนย่อมมีขึ้นลงตามราคาสินทรัพย์ การเข้าซื้อกองทุนหุ้นในช่วงที่หุ้นราคาตกก็ย่อมทำให้เราได้ต้นทุนที่ต่ำกว่านั่นเอง
 

สมาชิกที่ออนไลน์

ไม่มีสมาชิกที่ออนไลน์ในตอนนี้.

แฟนเพจ

โพสต์ล่าสุด


Top