บริการติดตั้ง และปรับแต่ง CMS

admin

Administrator
Staff Member
admin
บริการติดตั้ง และปรับแต่ง vBulletin ขั้นพื้นฐาน

บริการติดตั้ง และปรับแต่งดิสคัส ขั้นพื้นฐาน
247.jpg

บริการติดตั้ง และปรับแต่ง SMF ขั้นพื้นฐาน
248.jpg

บริการติดตั้ง และปรับแต่ง IPB ขั้นพื้นฐาน
249.jpg

บริการติดตั้ง และปรับแต่งพีเฮชพีไวด์ ขั้นพื้นฐาน
250.jpg


รวมถึงการย้ายข้อมูล Convert :yes:

smf to vb

phpbb to vb

vb to xenforo
 


ด้านบน