พระพุทธเจ้า…สอนให้เผา…

iCafe

Administrator
210.jpg

พระพุทธเจ้า…สอนเรื่องเผาไว้ดีมาก…
มันควรจะฟัง…แล้วนำไปปฏิบัติ…
พระพุทธเจ้าบอกว่า…
เมื่อไรที่เราโกรธ…เราโมโห…เราไม่ได้ดังใจ…ให้เผาเลย…


“ เผากิเลสในตัวเรา…”

เอาสติ…ไปเผากิเลส…
สติมันจะบอกเราว่า…กิเลส…เป็นของไม่ดี…
เผาทิ้งไปจากใจเราซะ…
พอเราเผากิเลส…หายไปจากใจเราแล้ว…


ความโกรธ…ความโมโห…ความหุนหันพลันแล่น…
ที่มันเป็นลูกน้องกิเลส…
มันก็หาย…มันก็ตายตามไปด้วย…


แต่นี่เวลามันโมโห…มันเสือกไปเผาผิด…
ดันไปเผาสถานที่ราชการ…
เลยทำให้ผู้คนเดือดร้อน…บ้านเมืองเดือดร้อน…
มันเผาผิดที่…
 
แก้ไขล่าสุดโดย mod:

สมาชิกที่ออนไลน์

แฟนเพจ


Top