กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

มาทำความรู้จักเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์ทางด้านการเงินกัน

Unyana

Active Member
สำหรับใครก็ตามที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับ credit card หรือบัตรเงินสด ต่างๆ อยู่นั้น เราเชื่อว่าคงมีหลายๆ คนที่กำลังงงอยู่ว่าคำศัพท์เฉพาะในบางคำนั้นมันหมายความว่าอย่างไรกัน ซึ่งในบางครั้งเรานั้นอาจจะเดาได้ด้วยรูปแบบของประโยคอยู่แล้ว แต่ทว่ามันก็จะทำให้เราเสียเวลาในการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม รวมไปถึงเวลาที่เราสอบไม่ทัน ฉะนั้นในวันนี้เราจะมาให้ความหมายถึงคำศัพท์ต่างๆ ที่บางครั้งเราอาจจะยินแต่ก็ไม่เข้าใจมันก็เป็นไปได้
  • บัตรเครดิต ลักษณะของมันก็คือบัตรพลาสสติกแข็งที่มีแถบแม่เหล็กอยู่ด้านหลัง ซึ่งบัตรนี้เราจะได้รับจากธนาคารโดยมี วงเงินบัตรเครดิต อยู่ในนั้นตามที่ธนาคารอนุมัติเพื่อนำไปใช้รูดซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ แทนเงินสด
  • ผู้ออกบัตร ก็คือ ธนาคาร บริษัท หรือสถาบันทางการเงินที่ออกบัตรเครดิตหรือ บัตรเงินสด กับเรานั่นเอง
  • วงเงิน ก็มีทั้ง วงเงินบัตรเครดิต และบัตรสินเชื่อ ซึ่งมันก็คือจำนวนเงินสูงสุดที่เราจะได้รับจากธนาคารให้ไปใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของเราก็ได้
  • ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย ก็หมายถึง ช่วงระยะเวลาหลังจากที่เรานั้นได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว และเราสามารถที่จะชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้โดยที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ซึ่งแต่ละธนาคารอาจจะกำหนดไว้ไม่เหมือนกัน อย่างเช่น 30 วัน หรือ 45 วัน เป็นต้น
  • อัตราดอกเบี้ย หมายถึง ผู้ถือบัตรจะต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยในส่วนของต้นเงินที่เราได้ใช้จ่ายผ่าน credit card ไปในแต่ละรอบบิล เมื่อยอดค้างชำระหนี้นั้นเลยกำหนดช่วงระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยไปแล้ว และโดยปกติแล้วจะกำหนดไว้ชัดเจนว่าจะต้องเสียในอัตราร้อยละเท่าไหร่ต่อปี ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยนี้ยังนำไปใช้กับ บัตรเงินสด ด้วย
  • ค่าธรรมเนียมรายปี คือ ค่าธรรมเนียมที่ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องจ่ายเป็นรายปีในการใช้บัตรเครดิตนั้นให้กับทางธนาคารหรือบริษัทผู้ออกบัตร ซึ่งในบางกรณีนั้นทางธนาคารอาจจะออกเป็น บัตรเครดิตไม่มีค่าธรรมเนียม ให้ก็ได้ โดยจะต้องดูด้วยว่าเป็น บัตรเครดิตฟรีค่าธรรมเนียม แบบใด อย่างเช่น จะฟรีตลอดการใช้งานของบัตร ฟรีเฉพาะปีแรก หรือฟรีเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ เป็นต้น
  • เครดิตบูโร หรือศูนย์ข้อมูลเครดิตนั้น ก็คือ องค์กรหรือบริษัทที่เก็บข้อมูลเชิงเครดิตรายบุคคล อย่างเช่น ประวัติการชำระต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการให้กู้และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับธนาคารได้ และในประเทศไทยนั้นแหล่งการสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงเครดิต คือ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือ National Credit Bureau
และที่เราได้กล่าวไปนั้นเป็นก็เป็นเพียงตัวอย่างคำที่เราสามารถพบเห็นได้บ่อย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใครก็ตามที่กำลังจะสมัครบัตรเครดิตนั้นก็ควรเลือกสมัครอย่างมีชั้นเชิง โดยจะเลือก บัตรเครดิตฟรีค่าธรรมเนียม แรกเข้า ส่วนค่าธรรมเนียมรายปีนั้นก็เลือกเอาที่เราไหว อย่างเช่น อาจจะเลือกเป็น บัตรเครดิตไม่มีค่าธรรมเนียม รายปีในปีแรกเท่านั้น หรือยกเลิกค่าธรรมเนียมรายปีจนหมด หรือยกเลิกค่าธรรมเนียมหากเราใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในอัตราที่ครบตามจำนวนเงิน
 

Top

AdBlock Detected

เราเข้าใจแล้วโฆษณานั้นน่ารำคาญ!

แน่นอนว่าซอฟต์แวร์บล็อกโฆษณาทำงานได้ดีเยี่ยมในการบล็อกโฆษณา แต่ก็ยังบล็อกคุณสมบัติที่มีประโยชน์และสำคัญบางอย่างของเว็บไซต์ของเรา เพื่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุดโปรดสละเวลาสักครู่เพื่อปิดการใช้งาน AdBlocker ของคุณ เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น

ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือของคุณ!

ตกลงปิด AdBlock
ไม่ปิด