วางแผนการประกันภัยให้คุ้มค่าต่อชีวิตคุณ

blogrx

Member
การประกันภัย คือ การบริหารความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่ง ซึ่งจะโอนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยไปสู่บริษัทประกันเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกัน โดยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียเบี้ยประกันให้แก่บริษัทประกันตามที่ได้ตกลงกันไว้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องประกันการเดินทาง หรือ ประกันสุขภาพ ฯลฯ

การทำ
ประกันที่ดีที่สุด ซึ่งคุณคิดว่าจะเป็นบริษัทประกันที่ไหนดี จักต้องผ่านกระบวนการพิจารณารับประกัน (Underwriting) เพื่อผู้รับประกัน จักประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าของ บุคคล, กลุ่มบุคคล หรือ ทรัพย์สิน นั้นๆ พร้อมกำหนด รายละเอียดความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกัน ผู้รับประกันอาจรับประกัน โดยแบ่งความเสี่ยงมาส่วนหนึ่ง หรือปฏิเสธ หากความเสี่ยงนั้นไม่อาจรับได้ หรือ ผู้รับประกันอาจรับประกันโดยเพิ่มอัตราเบี้ยพิเศษ เพื่อให้สามารถครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การทำ
ประกันภัยถือว่าได้ว่าเป็นสิ่งที่คุณกับคนที่คุณรักได้ประโยชน์อย่างแน่นอน เปรียบเสมือนเพื่อนแท้ในยามยากที่คุณมีปัญหา อีกทั้งยังได้สิทธิประโยชน์อื่นๆ เพื่อให้ชีวิตไม่ต้องพบกับความลำบากในอนาคต ต้องบอกตามสโลแกนที่ว่ากันว่า “ทำเถอะครับ เพื่อไม่ได้เป็นภาระให้ลูกหลานแม้วันนั้นมาถึง”


 

สมาชิกที่ออนไลน์

ไม่มีสมาชิกที่ออนไลน์ในตอนนี้.

แฟนเพจ


Top Bottom