[คำถาม] เชื่อมต่อกับเฟซบุคยังไงครับ


admin

Staff Member
Administrator
ไปที่ admincp - options - Facebook Integration

แล้วตั้งค่าเลยครับ

ส่วนในภาพ ต้องเขียนเพิ่มเอาครับ

tag clude ต้องติดตั้ง add-on เพิ่มครับ
 

สมาชิกที่ออนไลน์

ไม่มีสมาชิกที่ออนไลน์ในตอนนี้.

แฟนเพจ


Top