วิธีทำ [1.x] เพิ่ม วันที่และเวลา ในบล๊อกสถิติการใช้งาน

iCafe

Administrator
แก้ไข template: forum_list

ค้นหา

HTML:
<h3>{xen:phrase forum_statistics}</h3>
        <div class="pairsJustified">
          <dl class="discussionCount"><dt>{xen:phrase discussions}:</dt>
            <dd>{xen:number $boardTotals.discussions}</dd></dl>
          <dl class="messageCount"><dt>{xen:phrase messages}:</dt>
            <dd>{xen:number $boardTotals.messages}</dd></dl>
          <dl class="memberCount"><dt>{xen:phrase members_count}:</dt>
            <dd>{xen:number $boardTotals.users}</dd></dl>
          <dl><dt>{xen:phrase latest_member}:</dt>
            <dd><xen:username user="$boardTotals.latestUser" /></dd></dl>
          <!-- slot: forum_stats_extra -->
เพิ่ม code นี้ ไว้ข้างใต้

HTML:
<li><div class="time muted">{xen:datetime $datetime, 'absolute'}</div></li>
xenForo 1.x
 


ด้านบน