[ประกาศ] All supported versions require

สถานะ
ไม่ได้เปิดสำหรับการตอบกลับ

admin

Staff Member
Administrator
Notes

vBulletin 3.8.11 requires PHP 5.6.0+ and MySQL 5.5.8+.
vBulletin 3.8.10 requires PHP 5.5.0+ and MySQL 5.0.0+.
vBulletin 3.8.9 requires PHP 5.3.0+ and MySQL 4.1.0+.
vBulletin 3.8.7 and 3.8.8 require PHP 5.2.0+ and MySQL 4.0.16+.
vBulletin 3.0.0 - 3.8.6 are not supported.

vBulletin 4.2.5 requires PHP 5.6.0+ and MySQL 5.5.8+.
vBulletin 4.2.4 requires PHP 5.5.0+ and MySQL 5.0.0+.
vBulletin 4.2.3 requires PHP 5.4.0+ and MySQL 4.1.0+.
vBulletin 4.2.2 requires PHP 5.2.0+ and MySQL 4.1.0+.
vBulletin 4.0.0 - 4.2.1 are not supported.

vBulletin 5.3.2+ requires PHP 5.6.0+ and MySQL 5.5.8+.
vBulletin 5.0.0 - 5.3.1 are not supported.

All supported versions require cURL to be installed.
vBulletin 5.2.6+, 4.2.4+ and 3.8.10+ support MariaDB.

Note : Only the versions below support PHP 7
PHP 7.0 : vBulletin 5.2.5+, 4.2.5 and 3.8.11 support PHP 7.0
PHP 7.1 : vBulletin 5.2.6+, 4.2.5 and 3.8.11 support PHP 7.1
To submit a bug or receive support, please visit the community forums.
 
สถานะ
ไม่ได้เปิดสำหรับการตอบกลับ

สมาชิกที่ออนไลน์

ไม่มีสมาชิกที่ออนไลน์ในตอนนี้.

แฟนเพจ


Top Bottom