วิธีทำ Change storage engine from MyISAM to InnoDB - all tables at once - USING phpmyadmin

Change storage engine from MyISAM to InnoDB - all tables at once - USING phpmyadmin

เปิด phpmyadmin แล้วไปที่ tab sql แล้วใส่โค๊ดด้านล่างนี้
SQL:
SELECT CONCAT("ALTER TABLE ", table_name, " ENGINE=InnoDB;
")
    FROM information_schema.tables
    WHERE engine='MyISAM'
      AND table_schema='test';
แล้วคลิก GO

2018-02-28_10-08-00.png


test = ชื่อ table
 


ด้านบน