วิธีทำ Custom-Icon next to Node-Icon

admin

Administrator
Staff Member
ไปเพิมใน extre.less

CSS:
.node--idXXX .node-icon
{
  width: 120px;
}

.node--idXXX .node-icon i::after
{
  background-image: url('https://cdn1.android-hilfe.de/styles/uix/ah/csprite.png');
  background-repeat: no-repeat;
  display: inline-block;
  content: ' ';
  width: 64px;
  height: 45px;
  margin: -15px 0px 0px 8px;
}
 


ด้านบน