กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

[วิธีทำ] Elan 1000 and Elan 1200 Toucpad Introduce DSDT Patch

admin

Staff Member
Administrator
opened the DSDT.DSL file with MaciASL. Press CTRL + F (COMAND + F) to search for SB.PCI0.I2C1;
Code:
Scope (_SB.PCI0)
{
Device (I2C1)
{
Name (LINK, "\\ _ SB.PCI0.I2C1")
Method (_PSC, 0, NotSerialized) // _PSC: Power State Current
{
Return (GETD (SB11))
}

Method (_PS0, 0, NotSerialized) // _PS0: Power State 0
{
LPD0 (SB11)
}

Method (_PS3, 0, NotSerialized) // _PS3: Power State 3
{
LPD3 (SB11)
}

If (LNotEqual (SMD1, 0x02))
{
Name (_HID, "INT3443") // _HID: Hardware ID
Method (_HRV, 0, NotSerialized) // _HRV: Hardware Revision
{
Return (LHRV (SB11))
}

Method (_CRS, 0, NotSerialized) // _CRS: Current Resource Settings
{
Return (LCRS (SMD1, SB01, SIR1))
}

Method (_STA, 0, NotSerialized) // _STA: Status
{
Return (LSTA (SMD1))
}
}

If (LEqual (SMD1, 0x02))
{
Name (_ADR, 0x00150001) // _ADR: Address
Method (_DSM, 4, Serialized) // _DSM: Device-Specific Method
{
If (PCIC (Arg0))
{
Return (PCID (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3))
}

Return (Buffer (One)
{
0x00
})
}
}
}
}
After finding that part and I chose the following codes;
Code:
Scope (_SB.PCI0)
  {
    Device (I2C1)
    {
      Name (LINK, "\\ _ SB.PCI0.I2C1")
      Name (_HID, "INT3443") // _HID: Hardware ID
      Method (_HRV, 0, NotSerialized) // _HRV: Hardware Revision
      {
        Return (LHRV (SB11))
      }
      Method (_CRS, 0, NotSerialized) // _CRS: Current Resource Settings
      {
        Return (LCRS (SMD1, SB01, SIR1))
      }
      Method (_PSC, 0, NotSerialized) // _PSC: Power State Current
      {
        GETD (SB11)
      }
      Method (_PS0, 0, NotSerialized) // _PS0: Power State 0
      {
        LPD0 (SB11)
      }
      Method (_PS3, 0, NotSerialized) // _PS3: Power State 3
      {
        LPD3 (SB11)
      }
      Method (_STA, 0, NotSerialized) // _STA: Status
      {
        Return (LSTA (SMD1))
      }
      Name (_ADR, 0x00150001) // _ADR: Address
      Method (_DSM, 4, Serialized) // _DSM: Device-Specific Method
      {
        If (PCIC (Arg0))
        {
          Return (PCID (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3))
        }
        Return (Zero)
      }
    }
  }
In step 2, the OS wanted the Windows 10 patch to work. Yet I have done Windows 8 in OS. In it, I have found Windows 2015 by pressing CTRL + F (COMAND + F) again. Lines found; If you add it to the MaciASL - Preferences - Sources Tab ( http://raw.github.com/alexandred/VoodooI2C-Patches/master ), you'll reach the
Elan I2C patches including os windows 10
.
 1. Download the MaciASL app from the link and put it in the "Applications folder." RehabMan-MaciASL-2017-0117.zip
 2. Then run the application.
 3. In MaciASL Menu Bar, select "Prefences".
  52vzgsyyiyzdgkh3_fnwhtbflsn4sxft-png.png
 4. In the window that opens, select "Sources".
 5. Now press the (+) button.
 6. Enter a name for Repo where "Name" appears (Example: osxinfo_repo)
 7. Then copy the following link to the URL that says "URL".
  http://raw.github.com/rehabman/laptop-dsdt-patch/mast is
  52vzgsyyiyzdgkh3_fnwhtbflsn4sxft-png.png
Code:
If (_OSI ("Windows 2015"))
{
  Store (0x07DF, OSYS)
}
I chose all of them and replaced them with the following codes; If You Do Direct Windows 10 Patch, Do Not Follow This Step
Code:
If (LOr (_OSI ("Darwin"), _ OSI ("Windows 2015")))
{
  Store (0x07DF, OSYS)
}
In step 3 under MaciASL - Preferences - Sources Tab ( http://raw.github.com/alexandred/VoodooI2C-Patches/master ) If you add this, you'll reach the elan I2C patches included in os windows 10
Patch I
am applying ) Patch for VoodooI2C on Skylake
If you get an error
*** If the I2C Elan 1000 does the INT3442 patch to fix it, search for 'SMD0, 0x02' to fix it.
Code:
/ * If (LNotEqual (SMD0, 0x02))
{
If (LEqual (SMD0, 0x02))
{* /
You can use the KEXT VoodooI2C.kext ELAN1200.zip

credit https://osxinfo.net/konu/elan-1000-ve-elan-1200-toucpad-tanitmak-icin-dsdt-yamasi.1877/?fbclid=IwAR2HCtxmMovdm2oHO-OBwkqaRXQ5UtKt9HeM7lKRyAAYqTfxwaJsmWeM8DA
 


Top

AdBlock Detected

เราเข้าใจแล้วโฆษณานั้นน่ารำคาญ!

แน่นอนว่าซอฟต์แวร์บล็อกโฆษณาทำงานได้ดีเยี่ยมในการบล็อกโฆษณา แต่ก็ยังบล็อกคุณสมบัติที่มีประโยชน์และสำคัญบางอย่างของเว็บไซต์ของเรา เพื่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุดโปรดสละเวลาสักครู่เพื่อปิดการใช้งาน AdBlocker ของคุณ เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น

ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือของคุณ!

ตกลงปิด AdBlock
ไม่ปิด