[วิธีทำ] macOS Tips: Macbook Pro ซับไทยใน VLC เป็นภาษาต่างดาว

admin

Staff Member
Administrator
แก้ไขได้ด้วยการไปที่

Menu >> Preferrences >> Subtitles & OSD ที่ Default Encoding เลือกเป็น – Thai (TIS 620-2533/ISO 8895-11)

2018-08-13_12-45-40.png

:5fc0f220:
 

สมาชิกที่ออนไลน์

ไม่มีสมาชิกที่ออนไลน์ในตอนนี้.

แฟนเพจ


Top