• เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ หากต้องการใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา. เรียนรู้เพิ่ม.

[Addon 1.x] [MMSS] Display Live Date & Time @ End of Forum Statistics

#1
Compatible XF 1.x versions 1.4, 1.5 Visible brandingNo
Description:

Add live date & time @ forum statistic block.Modifies the code in the following template:
  • forum_list
  • page_container_js_head
Installation:
  1. Download attached zip and unzip it.
  2. From your Admin Control Panel, go to the "Install Add-on" page.
  3. Upload the addon-MMSS_DSDT_FS.xml file.
  4. Click the Install Add-on button.
  5. Now, go to options
  6. Click on "[MMSS] Display Live Date & Time"
  7. Put values of "Prefix" and "Separator Symbol".

That's All :D
 

ไฟล์แนบ