ตอนนี้เราจะมีแต่เรื่องเกี่ยวกับ xenForo & vBulletin เป็นหลักนะครับ จะมีโพสต์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ xenForo & vBulletin และเกี่ยวข้องกันเช่น โฮส เวบไซต์ ซ๊อฟแวร์ ฯลฯ แอดมิน ...


วิธีทำ Redirect to HTTP non-www to HTTPS www ด้วย .htaccess

admin

Staff Member
Administrator
เพิ่มข้อความด้านล่างในไฟล์ .htaccess :
HTML:
RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.domain.com/$1 [L,R=301]

RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://www.domain.com/$1 [L,R=301]
ด้านล่างคือเชค https กับ redirect none www to www:
HTML:
RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.domain.com/$1 [L,R=301]

RewriteCond %{SERVER_PORT} !^443$
RewriteRule ^(.*)$ https://www.domain.com/$1 [L,R=301]
:5fc0f220:
 


Top Bottom