ตอนนี้เราจะมีแต่เรื่องเกี่ยวกับ xenForo & vBulletin เป็นหลักนะครับ จะมีโพสต์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ xenForo & vBulletin และเกี่ยวข้องกันเช่น โฮส เวบไซต์ ซ๊อฟแวร์ ฯลฯ แอดมิน ...


addon 2.x [SC] Separate Sticky Threads

admin

Staff Member
Administrator
Compatible XF 2.x versions 2.0, 2.1
Visible branding No
Description :
 • This add-on allow you to separate your sticky and normal threads.
Feature summary :
 • Style properties :
  • Sticky Icon
  • Normal Icon
  • Padding right
  • Sticky Threads
  • Normal Threads
  • Sticky Body
  • Normal Body
Branding :
 • This add-on does not include branding.
Installation :
 • Download and unzip it.
 • Copy the src/addons/SyTryC/SeparateStickyThreads directory to your server.
 • From the AdminCP install the add-on.
Note :
screenshot_1-png.png

 

หัวข้อล่าสุดหมวดหมู่เดียวกันเพิ่มเติม:Top Bottom