[วิธีทำ] ubuntu 17. จะไม่มี file rc.local เพื่อ ให้ ใส่รายละเอียดการ รันแบบ Custom ได้

iCafe

Administrator
ubuntu-logo14.png
บางครั้ง มีความจำเป็น จะ สั่งรัน ไฟล์ แบบ auto ซึ่ง บางคน ชอบ การใส่ คำสั่ง ภายในตัว /etc/rc.local แต่ เจ้า ubuntu 17. นี้ ดังไม่มีคำสั่งนี้ ไปสร้างเฉยๆๆ touch /etc/rc.local ก็ไม่ได้ ซึ่ง บทความนี้ จะเป็นการ สร้างไฟล์ /etc/rc.local และบังคับให้ สามารถ รันคำสั่ง ภายในนี้ ได้ ขั้นตอน มีดังต่อไปนี้

 1. ทำการ สร้าง Service ให้กับมันก่อน ซึ่ง ตัว Service ของ ubuntu จะต้องไป ใส่ในนี้ ( จะใช้ชื่อ rc-local.service นะครับ)
  Code:
  sudo nano /etc/systemd/system/rc-local.service
 2. จัดการ ใส่รายละเอียด ภายใน rc-local.service ดังต่อไปนี้ ( ก๊อปไปใส่เลย ):
  Code:
  [Unit]
  Description=/etc/rc.local Compatibility
  ConditionPathExists=/etc/rc.local
  
  [Service]
  Type=forking
  ExecStart=/etc/rc.local start
  TimeoutSec=0
  StandardOutput=tty
  RemainAfterExit=yes
  SysVStartPriority=99
  
  [Install]
  WantedBy=multi-user.target
 3. ทำการ สร้าง ตัว /etc/rc.local ใช้คำสั่ง เช่น touch /etc/rc.local หรือ เข้าไป Edit มันได้ด้วย nano /etc/rc.local เลยก็ได้ จากนั้น ตั้ง สิทธิ permission ให้มัน Execute ได้ด้วยนะครับ :
  Code:
  sudo chmod +x /etc/rc.local
  และภายใน ไฟล์ /etc/rc.local ให้มีดัง ต่อไปนี้ ( เป็นค่า default มัน )​
  Code:
  #!/bin/sh -e
  #
  # rc.local
  #
  # This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
  # Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
  # value on error.
  #
  # In order to enable or disable this script just change the execution
  # bits.
  #
  # By default this script does nothing.
  
  exit 0
 4. เมื่อทำการ Save แล้วจัดการ สั่งการให้ rc-local ทำงาน ได้ ใช้คำสั่ง
  Code:
  systemctl :sudo systemctl enable rc-local
 5. จัดการ Start Service rc-local ดู และ ลอง เช็ค status ดูว่า รันได้หรือไม่ :
  Code:
  sudo systemctl start rc-local.service
  sudo systemctl status rc-local.servic
  6. จากนั้น ลองใส่รายละเอียด ง่ายๆๆดูเ่ช่น ตั้ง ip เป็น 192.168.11.11 แบบง่ายๆ นะครับ
  Code:
  #!/bin/sh -e
  #
  # rc.local
  #
  # This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
  # Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
  # value on error.
  #
  # In order to enable or disable this script just change the execution
  # bits.
  #
  # By default this script does nothing.
  ifconfig eth0 192.168.11.11 netmask 255.255.255.0
  exit 0
credit : https://www.linuxstep.net/blog/archives/391
 

สมาชิกที่ออนไลน์

ไม่มีสมาชิกที่ออนไลน์ในตอนนี้.

แฟนเพจ


Top Bottom