กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

[ข่าว] vBulletin 5.4.1 Alpha 4 is now available

admin

Staff Member
Administrator
vBulletin 5.4.1 Alpha 4 is now available to licensed customers. This is a development release and should not be used in production environments.

Third-Party Authorization
The login/authorization system has been reworked to allow third-party logins beyond Facebook. This is a modular system and can be expanded via the Package system in vBulletin. This will allow sites to create custom authentication systems that fit the needs of their users. We've included Twitter OAuth as a working example of how to use the system. Users can connect their accounts to multiple third-party sites.

Twitter Authentication
vBulletin can now connect to Twitter's OAuth system to allow users to log in. Once configured in the AdminCP, you can allow users to log in to your site using Twitter. During the first login, if the user does not have a vBulletin account, they will be directed to the registration screen to create one. After that time the user can use their Twitter credentials to log into the system regularly.

Quick Twitter Configuration
This is a quick setup for configuring Twitter Login within vBulletin 5.4.1
 1. If you do not already have a twitter account, you need to create one. https://twitter.com
 2. Create an app for your twitter account. https://apps.twitter.com/app/new
 3. Check App Settings Go to the application settings (e.g. https://apps.twitter.com/app/12345/settings where 12345 references the app created in 2)
 4. and check "Allow this application to be used to Sign in with Twitter"
 5. In your AdminCP go to Settings -> Options -> Third party Login Options
 6. Enable Twitter Login
 7. Enter in your Consumer Key (API KEY) and Consumer Secret (API Secret) values obtained from Twitter.

See http://tracker.vbulletin.com/browse/VBV-18253 for more information. A more in-depth guide is in development and will be available soon.

CSS Gradient Backgrounds
Continuing our effort to allow easier style customizations, we have replaced the image based gradients in vBulletin 5 with CSS Gradients. This is controlled by existing Style Variable. Gradients are an extension of the Background Style Variables. Gradients can be combined with background colors and images to create unique effects and can be applied to any element. Users can choose the type of gradient (e.g. linear, radial), the direction of the gradient, plus two colors (start and end). More advanced gradients can be created using your style's additional CSS template. To learn about CSS Gradients please visit https://developer.mozilla.org/en-US/..._CSS_gradients.

The new options on Background Style Variables are:
 • Gradient Type: Linear, Radial, Repeating Linear Gradient, and Repeating Radial Gradient
 • Gradient Direction: To Top, To Top Right, To Right, To Bottom Right, To Bottom, To Bottom Left, To Left, and To Top Left,
 • Gradient Start Color: Uses the standard color palette tool. Accepts the same color values as any color field with the Style Variable system.
 • Gradient End Color: Uses the standard color palette tool. Accepts the same color values as any color field with the Style Variable system.

Post Moderation
Post Moderation Permissions have been updated. The logic for "Require Moderation for Posts" was backward and caused issues with inheritance. This has been updated. The permission is now labeled "Skip Moderation for Posts". The value would be Yes for those who should be able to post directly and No for those you want to moderate. The duplicate permission of "Follow Channel Moderation Rules" has been removed from the system. These changes bring this permission in line with inheritance and enforce that a Yes overrides a No when a user is in multiple usergroups. If you moderate user posts, please review these permissions after the upgrade.

Search Results
A number of items could appear in search results that shouldn't. These include private messages and visitor messages. While users only see the items they have permission to see, this is confusing. Often these linked to the wrong location as well. This has been resolved and these items should not show up in search results. In addition, Media Albums should properly link to the user's profile instead of the /special/albums channel.

Removed Files
A number of unused image files have been removed from the download package. You can find the list here: http://tracker.vbulletin.com/browse/VBV-18206

Other Issues
- Navigation Tabs can wrap at smaller screen sizes.
- Custom Usergroup Permissions Sanitized out from AdminCP
- Responsive: Top Pagination on Search Results redirects to forum home.
- Navigation bar selected tab URL-based matching fails when using absolute URLs

A full list of issues resolved can be seen here: http://tracker.vbulletin.com/secure/...&version=11723


System Requirements
Minimum PHP Version: 5.6.0
Minimum MySQL Version: 5.5.8

Recommended PHP Version: 7.1 or higher
Recommended MySQL Version: 5.7.0 or higher
Recommended MariaDB Version: 10+

Current Version Support Schedule
 • Active Version - 5.4.0
 • Security Patch - 5.3.4
 • Security Patch - 5.3.3
 • No Patch Release - 5.3.2 or earlier.


Discussion
If you have any questions about these changes you may discuss them here: https://www.vbulletin.com/forum/node/4387611

If you find an issue with the software or wish to place a feature request please visit our tracker.

In order to receive support for your vBulletin Product please visit our community forums.
 


Top

AdBlock Detected

เราเข้าใจแล้วโฆษณานั้นน่ารำคาญ!

แน่นอนว่าซอฟต์แวร์บล็อกโฆษณาทำงานได้ดีเยี่ยมในการบล็อกโฆษณา แต่ก็ยังบล็อกคุณสมบัติที่มีประโยชน์และสำคัญบางอย่างของเว็บไซต์ของเรา เพื่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุดโปรดสละเวลาสักครู่เพื่อปิดการใช้งาน AdBlocker ของคุณ เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น

ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือของคุณ!

ตกลงปิด AdBlock
ไม่ปิด