กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

[ข่าว] vBulletin 5.4.3 Alpha 4 is now available!

admin

Staff Member
Administrator
vBulletin 5.4.3 Alpha 4 is now available to licensed customers. This is a development release and should not be used in production environments.

User Privacy and Data Compliance


Features have been added to vBulletin Connect to enhance user privacy and data compliance requirements. These features allow customers to comply with various privacy laws in effect around the world such as Europe's .


New Options (Settings -> Options -> Privacy Options)
 • Enable Privacy Consent for Guests
  This will require all EU users to consent to information tracking to use the site. It will log the time the consent was given and the IP address the consent was obtained from.
  Default Value: No
 • Enable Privacy Consent for Registered Users
  This will collect consent for EU users when they register or the first time they log in (if they are already registered).
  Default Value: No
 • Privacy Statement URL
  Enter the URL of your privacy statement, if you have one. Otherwise, leave this setting blank.

  If you have Privacy Consent enabled, you must specify a URL here. You may use the existing Privacy Policy Page, enter its URL in this setting, and fill out your actual Privacy Policy in the "privacy_policy_page_text" phrase.
  Default Value: privacy (on new installs)

  Note: If you change this value, you will also need to update the Navigation Link on the Footer using Site Builder.
 • Enable Automatic Account Deletion
  Allow EU users to automatically withdraw consent to collect data and delete their accounts. This will be done via a cron script after a "cool down" interval.
  Default Value: No
 • Account Deletion Cooldown
  Number of days before privacy consent withdrawal triggers the user removal. After a user withdraws their privacy consent, they have this many days to change their mind before their user data is permanently removed. This value must be greater than zero but can be a decimal. If "Enable Automatic Account Deletion" is disabled, this setting does nothing.
  Default Value: 3
 • Geo IP Provider
  The GeoIP provider will determine if a user is from the EU based on their IP address. If you do not select GeoIP provider (or do not provide an application key if it's required) then all users will be treated as EU users. Note: Set this to None to require consent from all users.
  Default Value: IPStack
 • GeoIP Service Key
  This is the access key for the IP stack GeoIP service. This is required to identify which users are affected by the EU regulations.
  Default Value: Empty
 • Guest Privacy Consent Cookie Name
  Use this to specify the name of the cookie used by the guest privacy consent banner. Leave this blank to use the default of: COOKIE_PREFIX + "privacy_consent_guest".
  Default Value: Empty

User Controls


Withdraw Consent
Users will be able to withdraw their consent by accessing the Privacy Tab on their Settings page. When they withdraw consent, they will be logged out of your site. If you have Automatic User Deletion enabled, they will be deleted after the waiting period specified. If the user wishes to use your site again, then they will have to give consent again to access their account.

Personal Information Download.
Users will be able to download their personally identifying information from the Privacy tab on the Settings Page. This is downloaded as a CSV format file and is compatible with any spreadsheet. The file only includes personally identifying information and does not include any content they have created on their site.


Privacy Page


A new default page has been added to the system. By default, this page is called Privacy and is used to display the contents of the privacy_policy_page_text page. You can change the contents of this phrase in the Phrase Manager. To locate it follow these steps:
 • In the AdminCP go to and open Languages & Phrases in the left navigation.
 • Select "Search in Phrases" in the left navigation.
 • Enter "privacy_policy_page_text" into the search field (without the quotes).
 • Select "Phrase Variable Name Only" for the Search In... field on the same page.
 • Press Search.
 • On the next page you should get one result.
 • Click the Edit Button.
 • Put your privacy policy text in the Translation box for your language. You will need to use HTML to format the content of your privacy policy.

Note: If you do not have an existing privacy policy, you can use your favorite search engine to find one that can be customized to fit your needs. Common search terms include "privacy policy template" and "privacy policy generator".

Content Awaiting Approval


New functionality has been added to show users their content even if it is awaiting moderation. This should reduce confusion when a user creates a topic or post and it doesn't immediately appear. The format of the unmoderated content will be similar to that shown to Administrators and Moderators. Users will not be able to see unmoderated content created by others.

Template Module


A new module that can be used to pull the contents of templates onto pages. With the Template module, you can pull the content from any template in the current style and display it on a vBulletin page. To see an example of this template in action look at the new Privacy Policy page available in vBulletin 5.4.3. The template is currently used to pull in the privacy_policy_page template and display in on the proper page. However, customers will be able to use it to pull any template, including custom templates and display them on a page. An example would be to use the login form template and display it to guest users as part of your pages.

Note: Custom use of this feature is not currently available to vBulletin Cloud users.

Other Issues:


Additional support for PHP 7.2
Resolved several issues where background images were being inherited improperly.
Additional Style Variable and Dark Theme support.
Prevent duplicate pages using the same URL and routing prefix.

A list of all issues can be found here:

PHP 5.6.X Deprecation


We will be dropping support for PHP 5.6.X at the end of 2018. This coincides with the end of life status of PHP 5.6.X. We recommend that customers upgrade to PHP 7.1 or higher as soon as possible.

System Requirements


Minimum PHP Version: 5.6.30
Minimum MySQL Version: 5.5.8

Recommended PHP Version: 7.1 or higher
Recommended MySQL Version: 5.7.7 or higher
Recommended MariaDB Version: 10+

Current Version Support Schedule


The release of vBulletin 5.4.3 will retire support for the vBulletin 5.3.X series. All customers are encouraged to upgrade to the latest version.
 • Active Version - 5.4.2
 • Security Patch - 5.4.1
 • Security Patch - 5.4.0
 • No Patch Release - 5.3.4 or earlier.

Discussion


If you have any questions about these changes you may discuss them here:

If you find an issue with the software or wish to place a feature request please visit our .

In order to receive support for your vBulletin Product please visit our .

For more information on Privacy see:
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ:


Top

AdBlock Detected

เราเข้าใจแล้วโฆษณานั้นน่ารำคาญ!

แน่นอนว่าซอฟต์แวร์บล็อกโฆษณาทำงานได้ดีเยี่ยมในการบล็อกโฆษณา แต่ก็ยังบล็อกคุณสมบัติที่มีประโยชน์และสำคัญบางอย่างของเว็บไซต์ของเรา เพื่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุดโปรดสละเวลาสักครู่เพื่อปิดการใช้งาน AdBlocker ของคุณ เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น

ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือของคุณ!

ตกลงปิด AdBlock
ไม่ปิด