กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

[ข่าว] XenForo 1.5.20b & XenForo 2.0.6b Released

admin

Staff Member
Administrator
Slightly ahead of schedule, we are today releasing stable versions of both XenForo 1.5.20 and XenForo 2.0.6 which implement some new functionality to aid compliance with the .

For a much more detailed overview of what GDPR is and what new features have been added, please read the following thread .

A summary of the changes in this release for both XF1 and XF2:
 • New notice position "Fixed" which fixes notices to the bottom of the page.
 • GDPR: New default privacy policy help page
 • GDPR: Ability to mark change log entries as "protected" so they will never be pruned
 • GDPR: New fields to log the date and time that the privacy policy / terms and rules were last accepted (logged as protected in the user change log)
 • GDPR: Now possible to force all members to accept privacy policy / terms and rues before continuing using the site
 • GDPR: More detailed cookie notice which has to be explicitly acknowledged. It will appear in the new "Fixed" notice position.
 • GDPR: Updated default Cookie help page text.
 • GDPR: When deleting a user, give an option to change their name in order to anonymize content they have created.
 • GDPR: Functionality to allow very basic personal details to be exported in XML format on one forum and imported into another to comply with data portability.
 • GDPR: Require explict consent when registering and only log acceptance if consent was given.
 • GDPR: New option to show "Require site email" option to be filled in during registration (with consent date being logged if appropriate).
 • GPDR: Add a new option to anonymise IP addresses for Google Analytics.
In addition there have been a small number of bug fixes in XenForo 2.0.6 to address issues found since the release of XenForo 2.0.5. More details can be found in the forum.

All customers with active licenses may now download the new versions from the customer area.
Installation and Upgrade Instructions for XenForo 1.5

Full details for how to and XenForo can be found in the .

Installation and Upgrade Instructions for XenForo 2.0

Full details of how to XenForo can be found in the .

Note that when upgrading from XenForo 1.x, all add-ons will be disabled and style customizations will not be maintained. New versions of add-ons will need to be installed and customizations will need to be redone. We strongly recommended that you make a backup before attempting an upgrade. Once upgraded, you will not be able to downgrade without restoring from a backup.
 

หัวข้อล่าสุดหมวดหมู่เดียวกันเพิ่มเติม:


admin

Staff Member
Administrator
Just a note to say we re-built the download packages last night due to a last minute bug. As such, in your customer area you will be looking for 2.0.6a or 1.5.20a.

If you already upgraded, no further action is required. The bug, specifically, was related to errors on upgrading so if you completed the upgrade without any errors, there's nothing to worry about.
 


Top

AdBlock Detected

เราเข้าใจแล้วโฆษณานั้นน่ารำคาญ!

แน่นอนว่าซอฟต์แวร์บล็อกโฆษณาทำงานได้ดีเยี่ยมในการบล็อกโฆษณา แต่ก็ยังบล็อกคุณสมบัติที่มีประโยชน์และสำคัญบางอย่างของเว็บไซต์ของเรา เพื่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุดโปรดสละเวลาสักครู่เพื่อปิดการใช้งาน AdBlocker ของคุณ เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น

ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือของคุณ!

ตกลงปิด AdBlock
ไม่ปิด