กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

[ข่าว] XenForo 2.0.0 Beta 7 & Add-ons Released (unsupported)

admin

Staff Member
Administrator
We are happy to announce that the 2.0.0 Beta 7 releases of XenForo and our official add-ons are now available to all customers with active licenses. This release continues to focus on bug fixes and other small improvements.

Once again, please pay attention to the following warnings:

XenForo 2.0 is a significant upgrade from 1.x. Add-ons and customizations made for XenForo 1.x will not be compatible. Style customizations will need to be redone and will not be maintained after the upgrade. We strongly recommend you make a backup before attempting an upgrade.

This is beta software. It is not officially supported. We do not recommend running it in production.

All customers with active licenses may now download the new version from the customer area.

Download XenForo 2.0.0 Beta 7
-o-
Download Official Add-ons

Requirements

Important: please always use corresponding versions of the official add-ons with the XenForo 2.0.0 beta releases. If you choose to use the beta/release candidate releases, you should always use the most recent version of all components.

Please note that XenForo 2.0 has higher system requirements than XenForo 1.x. We will be updating the requirements test script in the near future to reflect this. The following are minimum requirements:
  • PHP 5.4 or newer
  • MySQL 5.5 and newer
  • All of the add-ons listed here require XenForo 2.0.
  • Enhanced Search requires at least Elasticsearch 2.0

Installation and Upgrade Instructions for XenForo 2.0

Full details for how to install and upgrade XenForo can be found in the XenForo Manual. While XenForo 2 has a different appearance compared to XenForo 1, the installation and upgrade process is largely unchanged.

Installation, Upgrading and Configuration of Add-ons

To upgrade or install these add-ons, you should upload the contents of the upload folder (not the upload folder itself) to the root XenForo directory. It is important that the files you upload are "merged" with the existing files on your server; no files on the server should be deleted as part of your upload.

Once uploaded, head to the add-ons section of your control panel. The add-ons should be listed as installable or upgradable. If they are not, please confirm that you uploaded them to the correct location.

Please remember that this is beta software. It contains known bugs and incomplete functionality. We do not recommend or support running beta software in a production environment. Support for beta releases is limited to questions here on the community forums.
 


Top

AdBlock Detected

เราเข้าใจแล้วโฆษณานั้นน่ารำคาญ!

แน่นอนว่าซอฟต์แวร์บล็อกโฆษณาทำงานได้ดีเยี่ยมในการบล็อกโฆษณา แต่ก็ยังบล็อกคุณสมบัติที่มีประโยชน์และสำคัญบางอย่างของเว็บไซต์ของเรา เพื่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุดโปรดสละเวลาสักครู่เพื่อปิดการใช้งาน AdBlocker ของคุณ เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น

ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือของคุณ!

ตกลงปิด AdBlock
ไม่ปิด