กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

[ข่าว] XenForo 2.0.4 Released

admin

Staff Member
Administrator
XenForo 2.0.4 is now available for all licensed customers to download. We recommend that all customers running previous versions of XenForo 2.0 upgrade to this release to benefit from increased stability.Some of the changes in 2.0.4 include:
 • Prevent errors when CLI jobs run and return a phrase as a status message.
 • Prevent infinite loops when CLI jobs run and resume with a continue date in the future.
 • Fix error on contact form when validating.
 • Cached add-on entries could be used to build the active add-on cache with outdated information.
 • When merging templates, ensure that the version details are updated accordingly, even if the template itself hasn't been changed.
 • Remove unused duplicate method in the upgrader.
 • No longer force avatar dimensions to be no more than two times the opposite dimension.
 • Do not attempt to display content moderators if the associated content handler is unavailable (such as when it belongs to a disabled add-on.)
 • Add new phrase "month" for consistency with other time/date units which have singular and plural phrases.
As always, new releases of XenForo are free to download for all customers with active licenses, who may now grab the new version from the .

Note: add-ons, customizations and styles made for XenForo 1.x are not compatible with XenForo 2.x. If your site relies upon these for essential functionality, ensure that a XenForo 2 version exists before you start to upgrade. We strongly recommend you make a backup before attempting an upgrade.

Current Requirements

Please note that XenForo 2.0.x has higher system requirements than XenForo 1.x.
The forthcoming XenForo 2.1.x release will have higher system requirements again (PHP 5.6).

The following are minimum requirements:
 • PHP 5.4 or newer (PHP 7.2 recommended)
 • MySQL 5.5 and newer (Also compatible with MariaDB/Percona etc.)
 • All of the official add-ons require XenForo 2.0.
 • Enhanced Search requires at least Elasticsearch 2.0.
Installation and Upgrade Instructions for XenForo 2.0

Full details of how to XenForo can be found in the .

Note that when upgrading from XenForo 1.x, all add-ons will be disabled and style customizations will not be maintained. New versions of add-ons will need to be installed and customizations will need to be redone. We strongly recommended that you make a backup before attempting an upgrade. Once upgraded, you will not be able to downgrade without restoring from a backup.
 

หัวข้อล่าสุดหมวดหมู่เดียวกันเพิ่มเติม:Top

AdBlock Detected

เราเข้าใจแล้วโฆษณานั้นน่ารำคาญ!

แน่นอนว่าซอฟต์แวร์บล็อกโฆษณาทำงานได้ดีเยี่ยมในการบล็อกโฆษณา แต่ก็ยังบล็อกคุณสมบัติที่มีประโยชน์และสำคัญบางอย่างของเว็บไซต์ของเรา เพื่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุดโปรดสละเวลาสักครู่เพื่อปิดการใช้งาน AdBlocker ของคุณ เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น

ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือของคุณ!

ตกลงปิด AdBlock
ไม่ปิด