กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

[ข่าว] [ออกใหม่] [2.x] XenForo 2.1.0 & Add-ons Released

admin

Staff Member
Administrator
Today, we are excited to announce that XenForo 2.1.0 has completed its pre-release phase and is now our primary supported XenForo version. This release adds a number of significant features to XenForo. The major features include:
 • Native push notifications on supported devices/browsers
 • Editor button management
 • Enhanced editor integration and advanced BB code option syntax
 • Markdown support
 • Tables
 • Reactions
 • URL unfurling
 • Emoji enhancements including an improved smilie menu with easy emoji access
 • Video uploads
 • Approval queue improvements
 • Guest performance improvements including guest page caching
 • Content bookmarking and sharing
 • A fully featured REST API
 • One click XenForo upgrades and easier add-on installation
 • BB code and rich text editing for profile posts and comments
And much more! You can read more about the above and other new changes/improvements features in the forum.

As always, new releases of XenForo are free to download for all customers with active licenses, who may now grab the new version from the .Note that add-ons and custom styles may be broken after upgrading to 2.1. You must test your add-ons thoroughly or look for updates. Be especially careful with add-ons that cover similar features to ones that are added to 2.1; these may conflict with the core XenForo data. If data conflicts are found, they will need to be resolved in a new add-on release or by removing the add-on before upgrading to 2.1.

Official add-on updates

We have also released updates to all of our official add-ons that are compatible with XenForo 2.1:
 • XenForo Media Gallery 2.1.0
 • XenForo Resource Manager 2.1.0
 • XenForo Enhanced Search 2.1.0
 • XenForo Importers 1.1.0
When upgrading to XenForo 2.1, we strongly recommend upgrading the official add-ons as well. Otherwise, you may run into incompatibilities.

Aside from a number of bug fixes, these add-on releases also have several new features and improvements:
 • The Media Gallery and Resource Manager support the REST API, push notifications, reactions, content bookmarking, and auto-read marking of alerts where relevant.
 • The Resource Manager now allow moderators to provide public reasons when deleting a resource; the "support URL" field can now be toggled per category; the resource discussion can now be manually changed or removed per resource; page criteria has been added to target individual resource categories; and resource views are now tracked.
 • The Media Gallery has re-introduced a configurable limit for the max length of media/album titles and descriptions and an option to control the default privacy setting of albums (defaulting to public).
 • The Importers now include support for importing from XenForo 2.1, including importing bookmarks and reactions.
Current requirements

The following are minimum requirements:
 • PHP 5.6 or newer (PHP 7.2 recommended)
 • MySQL 5.5 and newer (MySQL 5.7/8.0 or equivalent recommended)
 • All of the official add-ons require XenForo 2.1.
 • Enhanced Search requires at least Elasticsearch 2.0.
Installation and upgrade instructions

If you are already running a pre-release version of XenForo 2.1, you will be pleased to know that you can easily upgrade to this version using the new system (assuming your server configuration allows it).

Otherwise, full details for how to XenForo can be found in the .

Note that the official add-ons must be upgraded after upgrading to XenForo 2.1.
 

หัวข้อล่าสุดหมวดหมู่เดียวกันเพิ่มเติม:Top

AdBlock Detected

เราเข้าใจแล้วโฆษณานั้นน่ารำคาญ!

แน่นอนว่าซอฟต์แวร์บล็อกโฆษณาทำงานได้ดีเยี่ยมในการบล็อกโฆษณา แต่ก็ยังบล็อกคุณสมบัติที่มีประโยชน์และสำคัญบางอย่างของเว็บไซต์ของเรา เพื่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุดโปรดสละเวลาสักครู่เพื่อปิดการใช้งาน AdBlocker ของคุณ เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น

ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือของคุณ!

ตกลงปิด AdBlock
ไม่ปิด