กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

[ข่าว] [ออกใหม่] XenForo 2.1.0 Release Candidate 1 & Add-ons Released (Unsupported)

admin

Staff Member
Administrator
Today we are happy to announce that we are taking a major step toward a stable and supported release of XenForo 2.1 by releasing the first "Release Candidate".

After a number of beta releases, the functionality of the product should be complete and the rate of bugs being reported (should) slow to a trickle, allowing the development team to work through the backlog and reduce the number of bugs to a handful. We have now reached this point in the development of XenForo 2.1, so the time is right to produce a release candidate.

This means that the software is proposed as stable, and a period of time is allowed to verify the proposal. If no major bugs are found during that period, the software will be released as 2.1.0. If bugs are found that are considered sufficiently important to delay the release, we will see a further release candidate. This process continues until no significant bugs are discovered during the probation period for the latest release candidate.

We recommend that all customers running previous 2.1 versions now upgrade to Release Candidate 1.

More specific details regarding bugs fixed in this release can be found in the .

This is pre-release software. It is not officially supported. We do not recommend running it in production.

All customers with active licenses may now download the new version from the customer area.Current requirements

The following are minimum requirements:
  • PHP 5.6 or newer (PHP 7.2 recommended)
  • MySQL 5.5 and newer (MySQL 5.7/8.0 or equivalent recommended)
  • All of the official add-ons require XenForo 2.1.
  • Enhanced Search requires at least Elasticsearch 2.0.
Installation and upgrade instructions

If you are already running XenForo 2.1.0, you will be pleased to know that you can easily upgrade to this version using the new system. If you would like to do this, remember to uncheck the "Only check for stable upgrades" option in Options > Basic board information.

Otherwise, full details for how to XenForo can be found in the .

Note that the official add-ons must be upgraded after upgrading to XenForo 2.1.

Please remember that this is pre-release software. It contains known bugs and incomplete functionality. We do not recommend or support running pre-release software in a production environment. Support for pre-releases is limited to questions here on the community forums.
 

หัวข้อล่าสุดหมวดหมู่เดียวกันเพิ่มเติม:Top

AdBlock Detected

เราเข้าใจแล้วโฆษณานั้นน่ารำคาญ!

แน่นอนว่าซอฟต์แวร์บล็อกโฆษณาทำงานได้ดีเยี่ยมในการบล็อกโฆษณา แต่ก็ยังบล็อกคุณสมบัติที่มีประโยชน์และสำคัญบางอย่างของเว็บไซต์ของเรา เพื่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุดโปรดสละเวลาสักครู่เพื่อปิดการใช้งาน AdBlocker ของคุณ เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น

ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือของคุณ!

ตกลงปิด AdBlock
ไม่ปิด