ตอนนี้เราจะมีแต่เรื่องเกี่ยวกับ xenForo & vBulletin เป็นหลักนะครับ จะมีโพสต์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ xenForo & vBulletin และเกี่ยวข้องกันเช่น โฮส เวบไซต์ ซ๊อฟแวร์ ฯลฯ แอดมิน ...


ข่าว XenForo 2.1.6 Patch 1 Released

admin

Staff Member
Administrator
We have fixed an issue in XenForo 2.1.6 which may have led to JavaScript errors on pages with checkboxes that have a "Select all" checkbox.

We have released XenForo 2.1.6 Patch 1 to resolve this.

You can perform the upgrade directly from your control panel by going to Tools > Check for upgrades. You can also download the update from your Customer area.
 


Top Bottom