• เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ หากต้องการใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา. เรียนรู้เพิ่ม.

[ข่าว] XenForo Enhanced Search 1.1.8 Released

Guys

Staff Member
Administrator
#1
XenForo Enhanced Search 1.1.8 is a maintenance release for our search add-on. This release resolves compatibility issues with Elasticsearch 6. If you are using or plan to use to Elasticsearch 6, you must use this version of XenForo Enhanced Search or a newer version.

Elasticsearch 6 significantly changes how data is indexed compared to previous versions. Indexes upgraded from Elasticsearch 5 to 6 will maintain backwards compatibility with the previous index structure, but any indexes created in Elasticsearch 6 can only be accessed using the new "single type" approach. Add-ons that depend on Elasticsearch or extend XenForo Enhanced Search may need to be modified to take these changes into account. Please ensure you test before upgrading to or installing Elasticsearch 6.

XenForo Enhanced Search requires Elasticsearch and XenForo 1.3.0 or later.

Customers with active XenForo Enhanced Search licenses may now download the new version from the customer area.

Download XenForo Enhanced Search 1.1.8
From the Licensed Customer Area

Purchasing

The XenForo Enhanced Search can be purchased with a new license via the purchase page or with an existing license via the customer area.

Installation, Upgrading and Configuration

Please see our XenForo Enhanced Search manual page for more information.