กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

[ข่าว] XenForo Importers 1.0.1 Released

admin

Staff Member
Administrator
Today, we have released XenForo Importers 1.0.1, a maintenance release for our importers add-on. This release primarily targets bug fixes:

Some of the changes include:
  • vBulletin: Only rewrite quotes where a post ID is specified in the quote BB code.
  • vBulletin: Re-implement the blogModerators step and disable the blogUsers step.
  • vBulletin: Prevent errors when importing smilies if there are no smilies to import..
  • vBulletin: Process buddy/ignore lists correctly.
  • vBulletin: Double-encoded strings (usernames, titles etc.) are now not double-encoded
  • General: Importers are now expected to decide for themselves whether each field should have HTML entities decoded or not. You can either do this using EntityEmulator->set($fieldName, $value, [EntityEmulator::UNHTML_ENTITIES => true]) or if the value is not going to automatically pass to convertToUtf8(), you can use convertToUtf8($value, null, true) by calling it directly.
  • General: Fix some mis-titled templates and phrases in the initial release.
For the full list of bug fixes, see the Resolved bug reports forum.

Customers with the appropriate, active license may download XenForo Importers via their customer area.

Download XenForo Importers 1.0.1
 

หัวข้อล่าสุดหมวดหมู่เดียวกันเพิ่มเติม:Top

AdBlock Detected

เราเข้าใจแล้วโฆษณานั้นน่ารำคาญ!

แน่นอนว่าซอฟต์แวร์บล็อกโฆษณาทำงานได้ดีเยี่ยมในการบล็อกโฆษณา แต่ก็ยังบล็อกคุณสมบัติที่มีประโยชน์และสำคัญบางอย่างของเว็บไซต์ของเรา เพื่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุดโปรดสละเวลาสักครู่เพื่อปิดการใช้งาน AdBlocker ของคุณ เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น

ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือของคุณ!

ตกลงปิด AdBlock
ไม่ปิด