กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

[ข่าว] XenForo Media Gallery 2.0.3 Released

admin

Staff Member
Administrator
Today, we have released XenForo Media Gallery 2.0.3, a maintenance release for our gallery add-on. This release primarily targets bug fixes and other small improvements.

Some of the changes include:
 • Fix an erroneous privacy check affecting guest users.
 • Extend the media list limit option to the category view to help load times in particularly large categories.
 • Fix a logic error which prevented creation of new personal albums even if the user had permission.
 • Improve clarity of watermarking process when it comes to checking permissions.
 • Remove a redundant global permission check when starting a file upload.
 • Fix a potential undefined index error when updating legacy media report content info.
 • Fix an error which can occur when watermarking if the data file is missing.
 • Ensure that user quotas are calculated and displayed correctly.
 • Prevent an error when changing to "shared" album privacy without entering any usernames.
 • Fix an issue which prevented YouTube embeds from retrieving the thumbnail if it is configured to start playing at a specific time.
 • Do not attempt to create thumbnails using FFmpeg if it isn't available/configured.
 • Ensure quotes are stripped from comment search result snippets.
 • While browsing various media gallery pages, provide some contextual search constraints.
For the full list of bug fixes, see the Resolved Media Gallery bugs forum.

The following public templates have had changes:
 • search_result_xfmg_comment
 • xfmg_add_media_chooser
 • xfmg_album_index
 • xfmg_album_view
 • xfmg_category_view
 • xfmg_media_add_macros
 • xfmg_media_index
 • xfmg_media_view
 • xfmg_media_view.less
Where necessary, the merge system within the "outdated templates" page should be used to integrate these changes.

Customers with the appropriate, active license may download XenForo Media Gallery via their customer area.

Download XenForo Media Gallery 2.0.3

Requirements

XenForo Media Gallery 2.0 requires XenForo 2.0. It is not compatible with XenForo 1.x.

Purchasing

The XenForo Media gallery can be purchased with a new license via the purchase page or with an existing license via the customer area by clicking the "purchase extras/extensions" link.

Installation and Upgrades

Installation, upgrading, and configuration is covered in the XenForo Media Gallery section of the XenForo 2 manual.
 

หัวข้อล่าสุดหมวดหมู่เดียวกันเพิ่มเติม:Top

AdBlock Detected

เราเข้าใจแล้วโฆษณานั้นน่ารำคาญ!

แน่นอนว่าซอฟต์แวร์บล็อกโฆษณาทำงานได้ดีเยี่ยมในการบล็อกโฆษณา แต่ก็ยังบล็อกคุณสมบัติที่มีประโยชน์และสำคัญบางอย่างของเว็บไซต์ของเรา เพื่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุดโปรดสละเวลาสักครู่เพื่อปิดการใช้งาน AdBlocker ของคุณ เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น

ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือของคุณ!

ตกลงปิด AdBlock
ไม่ปิด