กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

[ข่าว] XenForo Media Gallery 2.0.4 Released

admin

Staff Member
Administrator
Today, we have released XenForo Media Gallery 2.0.4, a maintenance release for our gallery add-on. This release primarily targets bug fixes and other small improvements.

Some of the changes include:
 • Ensure hourly and daily clean up crons are running at the correct time.
 • Fix part of the Setup when upgrading from very old versions to version 2.
 • Fix an issue which meant that embed thumbnails were not rebuilt.
 • Make it clearer when adding media where you are adding media to.
 • Do not display option to send alert when performing certain actions on only your own media/albums/comments.
 • Display the correct album owner stats when viewing an album.
 • Add missing "move album" alert template.
 • Fix display of certain structured data for media items.
 • Fix some issues and implement some additional flexibility in the responsive settings of the media/album slider widget.
 • Add new "Add without approval" permission so users can have their media moderated on creation either globally, per user or per category.
 • Ensure the option to move media to an album is available, even if "Allow personal albums" is disabled.
For the full list of bug fixes, see the forum.

The following public templates have had changes:
 • alert_user_xfmg_album_move
 • core_xfmg.less
 • xfmg_album_add
 • xfmg_album_create
 • xfmg_album_view
 • xfmg_category_add
 • xfmg_category_view
 • xfmg_comment_macros
 • xfmg_inline_mod_album_change_privacy
 • xfmg_inline_mod_album_delete
 • xfmg_inline_mod_album_move
 • xfmg_inline_mod_comment_delete
 • xfmg_inline_mod_media_delete
 • xfmg_inline_mod_media_move
 • xfmg_item_list.less
 • xfmg_media_index
 • xfmg_media_move_chooser
 • xfmg_widget_media_slider
Where necessary, the merge system within the "outdated templates" page should be used to integrate these changes.

Customers with the appropriate, active license may download XenForo Media Gallery via their .Requirements

XenForo Media Gallery 2.0 requires XenForo 2.0. It is not compatible with XenForo 1.x.

Purchasing

The XenForo Media gallery can be purchased with a new license via the or with an existing license via the by clicking the "purchase extras/extensions" link.

Installation and Upgrades

Installation, upgrading, and configuration is covered in the of the .
 

หัวข้อล่าสุดหมวดหมู่เดียวกันเพิ่มเติม:Top

AdBlock Detected

เราเข้าใจแล้วโฆษณานั้นน่ารำคาญ!

แน่นอนว่าซอฟต์แวร์บล็อกโฆษณาทำงานได้ดีเยี่ยมในการบล็อกโฆษณา แต่ก็ยังบล็อกคุณสมบัติที่มีประโยชน์และสำคัญบางอย่างของเว็บไซต์ของเรา เพื่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุดโปรดสละเวลาสักครู่เพื่อปิดการใช้งาน AdBlocker ของคุณ เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น

ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือของคุณ!

ตกลงปิด AdBlock
ไม่ปิด