กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

vbulletin

 1. admin

  [ข่าว] [ออกใหม่] [5x] vBulletin 5.5.2 is now Available.

  vBulletin 5.5.2 Changes and Updates vBulletin 5.5.2 is now available by licensed download customers. vBulletin Cloud customers will be notified when their sites are scheduled to be upgraded. Front End Changes Groups We have made a number of changes to the functionality of Groups. Many of these...
 2. admin

  [ข่าว] [ออกใหม่] [5x] vBulletin 5.5.2 Release Candidate 2 is now available for download.

  vBulletin 5.5.2 Changes and Updates vBulletin 5.5.2 Release Candidate 2 is now available for testing by licensed download customers. We do not recommend using pre-release versions of the software in a production environment. Front End Changes Groups We have made a number of changes to the...
 3. admin

  [ข่าว] [ออกใหม่] vBulletin 5.5.2 Beta 1 is now available for download

  vBulletin 5.5.2 Changes and Updates vBulletin 5.5.2 Beta 1 is now available for testing by licensed download customers. We do not recommend using pre-release versions of the software in a production environment. Front End Changes Groups We have made a number of changes to the functionality of...
 4. admin

  [ออกใหม่] [5x] vBulletin 5.5.1 is now available for Download.

  vBulletin 5.5.1 Changes and Updates vBulletin 5.5.1 is now available for testing by licensed download customers. Front End Changes Responsive Editor Toolbar The editor tool bar will automatically collapse and show the most used functionality based on your screen size. This change will allow more...
 5. admin

  [ข่าว] vBulletin Connect 5.4.5 is now available.

  vBulletin 5.4.5 Connect is now available to all customers. Phrase System Updates We have added a variety of shortcodes to the phrasing system. These allow you to insert additional information into all phrases as a means to further customize your site. To use the shortcodes, simply insert them...
 6. admin

  [ข่าว] vBulletin 5.4.4 Connect is now available.

  vBulletin 5.4.4 Connect is now available for download by licensed customers. Setting your Home Page When saving a page in Site Builder, you can now set it as your site's homepage. This will allow more customization without the utilization of complex workarounds and/or database edits. To...
 7. admin

  [ข่าว] vBulletin 5.4.4 Beta 1 is now available.

  vBulletin 5.4.4 Connect Beta 1 is now available for download by licensed customers. This is a preview release and not recommended for production servers. Setting your Home Page When saving a page in Site Builder, you can now set it as your site's homepage. This will allow more customization...
 8. admin

  [ข่าว] vBulletin 5.4.3 Connect is now available!

  vBulletin 5.4.3 Connect is now available for download by licensed customers. User Privacy and Data Compliance Features have been added to vBulletin Connect to enhance user privacy and data compliance requirements. These features allow customers to comply with various privacy laws in effect...
 9. admin

  [ข่าว] vBulletin 5.4.3 Alpha 4 is now available!

  vBulletin 5.4.3 Alpha 4 is now available to licensed customers. This is a development release and should not be used in production environments. User Privacy and Data Compliance Features have been added to vBulletin Connect to enhance user privacy and data compliance requirements. These...
 10. admin

  [ข่าว] vBulletin 5.4.2 Connect is now available!

  vBulletin 5.4.2 is now available to licensed customers. Global Palette This new set of thirteen style variables will allow you to quickly and easily create new basic styles. Through inheritance and carefully crafted algorithms, the changes made here are applied throughout the site while...
 11. admin

  [ข่าว] vBulletin 5.4.2 Alpha 4 is now available.

  vBulletin 5.4.2 Alpha 4 is now available to licensed customers. This is a development release and should not be used in production environments. Global Palette This new set of thirteen style variables will allow you to quickly and easily create new basic styles. Through inheritance and...
 12. admin

  [ข่าว] vBulletin 5.4.1 Connect is now available.

  vBulletin 5.4.1 is now available to licensed customers. Third-Party Authorization The login/authorization system has been reworked to allow third-party logins beyond Facebook. This is a modular system and can be expanded via the Package system in vBulletin. This will allow sites to create...
 13. admin

  [ข่าว] vBulletin 5.4.1 Alpha 4 is now available

  vBulletin 5.4.1 Alpha 4 is now available to licensed customers. This is a development release and should not be used in production environments. Third-Party Authorization The login/authorization system has been reworked to allow third-party logins beyond Facebook. This is a modular system and...
 14. admin

  [ข่าว] vBulletin 5.4.0 Connect is now available

  vBulletin 5.4.0 Connect is available to download for all licensed customers. vBulletin Cloud customers will receive an email notification when their site is scheduled to be upgraded. Sprite-Based Images. The sprite for most icons used in a vBulletin Style has been converted to the SVG Image...
 15. admin

  [ข่าว] vBulletin Mobile Suite 1.18 Released

  vBulletin Mobile 1.18 is now available to all customers. To obtain the new build, you need to visit the Mobile Publisher in your Member's Area. Rebuild your apps to apply the changes. This new version includes new features and bug fixes. Calendar Event support for sites running vBulletin 5.3.4...
 16. admin

  [ข่าว] vBulletin 5.4.0 Beta 1 is now available

  vBulletin 5.4.0 Beta 1 is now available for all licensed customers. This is a pre-release version for testing and evaluation purposes. Sprite-Based Images. The sprite for most icons used in a vBulletin Style has been converted to the SVG Image Format and stored as a template in the Style...
 17. admin

  [ข่าว] Security Patch Released for vBulletin 5.3.2, 5.3.3, and 5.3.4

  Two potential issues have been identified in vBulletin 5.3.2 and higher. The first affects the template rendering functionality and could lead to arbitrary file deletion. The second allows the possibility of remote file inclusion via the legacy routing system on Windows servers. We have applied...
 18. admin

  [ประกาศ] All supported versions require

  Your server must meet the following requirements before vBulletin can be installed on the machine. Most shared-environment hosting providers meet these qualifications already. If you're unsure, you can always use vBulletin Cloud to host your vBulletin website. Minimum Requirements vBulletin...


Top

AdBlock Detected

เราเข้าใจแล้วโฆษณานั้นน่ารำคาญ!

แน่นอนว่าซอฟต์แวร์บล็อกโฆษณาทำงานได้ดีเยี่ยมในการบล็อกโฆษณา แต่ก็ยังบล็อกคุณสมบัติที่มีประโยชน์และสำคัญบางอย่างของเว็บไซต์ของเรา เพื่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุดโปรดสละเวลาสักครู่เพื่อปิดการใช้งาน AdBlocker ของคุณ เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น

ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือของคุณ!

ตกลงปิด AdBlock
ไม่ปิด