iCafeZone.Net Community

ข่าว XenForo & Add-ons 2.2.0 Beta 2 Released (Unsupported)

 • 31
 • 0
Today, we continue the beta stage of XenForo 2.2 with Beta 2. This release fixes a number of bugs found since the previous release, and adds a number of new features and improvements, including:

ข่าว vBulletin 5.6.3 Alpha 4 is now available.

 • 56
 • 0
A Preview Release of vBulletin 5.6.3 is available for download and testing. Preview Releases should not be used in production environments.

Front End Changes​

Censored Word Handling​

The handling of administrator-defined censoring has been refactored and applies to more locations now. With vBulletin 5, word censorship is applied on display and not save. This provides the benefit of maintaining the actual words. For example, if you remove a word from the censor list, it can be recovered in the content. In the past, several locations of word censorship...

ข่าว XenForo & Add-ons 2.2.0 Beta 1 Released

 • 132
 • 0
We are delighted to announce that XenForo 2.2.0 Beta 1 is now available to all customers with active licenses. XenForo 2.2 includes a large number of new features and improvements, including:

ข่าว vBulletin Connect 5.6.2 is now available for download.

 • 183
 • 0
vBulletin 5.6.2 Changes and Updates
vBulletin Connect 5.6.2 is now available for download customers. vBulletin Cloud will be automatically upgraded in the upcoming days.
Front End Changes
Global Module Areas
Two new module sections have been added to Site Builder Pages. Placing a module within the new sections will cause it to appear on all pages. The new sections appear above and below the content areas on the page.
fetch?id=4442902&d=1592939826.png
Forum Listing Cleaned Up
Removed the extraneous category...

วิธีทำ การติดตั้ง Windows 10 ผ่าน External Harddisk เพื่อใช้กับ MacOS

 • 229
 • 0
การติดตั้ง Windows 10 ผ่าน External Harddisk เพื่อใช้กับ MacOS
 • เริ่มเเรกแค่ต้องใช้ Windows 10 เล่นเกมส์ครับ แต่ไม่อยากติดตั้งไว้ถาวรบน Macbook ซึ่งมันจะทำให้เสียพื้นที่ของเครื่องไป
 • วิธีนี้เหมาะกับ Macbook ที่มีพื้นที่น้อยเช่น 128 GB, 256 GB
 • วิธีนี้สามารถนำไปใช้กับ iMac ก็ได้นะครับ
 • บทความนี้ใช้ Macbook Pro MID 2012 นะครับ ปีอื่นที่ต่ำกว่าหรือใช้ชิปเสียง Cirrus ใช้แนวทางเดียวกันครับ
 • ส่วนรุ่นใหม่ๆปี 2018 ขึ้นไปที่มีชิป T2 ต้องไปปิด Security และเปิดให้บูทด้วย USB ก่อนครับ
...

วิธีทำ upgrade version php-fpm vestacp ubuntu

 • 378
 • 0
upgrade version php-fpm vestacp ubuntu

test server อับเกรด php-fpm กับ ubuntu 16.04 ที่ติดตั้ง vestacp ปกติจะได้ php 7.0
ผมจึงทดสอบอับเกรดไป php 7.2 อับผ่านครับตาม guide ใน google เลย แต่ๆๆๆๆ
php ใน ระบบของ vesta ไม่เปลี่ยนครับ :p

จึงเป็นที่มาของบทความนี้

1.ทำการ backup ก่อนเลยครับ
2.ทำการ check version ก่อนครับ
Bash:
php -v
ผลที่ได้นะปัจจุบัน 10/06/2020 คือ
Code:
root@vesta:~# php -v
PHP 7.0.33-0ubuntu0.16.04.15 (cli) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
  with Zend OPcache...

ข่าว XenForo 2.1.10 Patch 2 Released

 • 420
 • 0
XenForo 2.1.10 Patch 2 Released

Shortly after releasing 2.1.10, we became aware of an incompatibility related to how some add-ons add custom CSS to the control panel. This could lead to the control panel appearing unstyled. In order to resolve this, we have released XenForo 2.1.10 Patch 2.

You can perform the upgrade directly from your control panel by going to Tools > Check for upgrades (<url>/admin.php?tools/upgrade-check if you do not see the link due to display issues). You can also download the update from your Customer area and upgrade...

ข่าว XenForo 2.1.10 Released

 • 346
 • 0
XenForo 2.1.10 is now available for all licensed customers to download. We recommend that all customers running previous versions of XenForo 2.1 upgrade to this release to benefit from increased stability.

Most importantly, this release fixes a security vulnerability in XenForo.

The issue is a XSS vulnerability. XSS (Cross Site Scripting) issues allow scripts and malicious HTML to be injected into the page, potentially allowing data theft or unauthenticated access. The vulnerability requires some very specific steps to be taken, involving pasting malicious content into the XenForo rich...

วิธีทำ Directadmin + XenForo 2.x + Nginx fastcgi_cache full page guest caching

 • 280
 • 0
Directadmin + XenForo 2.x + Nginx fastcgi_cache full page guest caching.

เนื้อหานี้ต้นฉบับอยู่ที่ xenforo offical site ครับ


แต่ทางผมนำมาดัดแปลงเพื่อให้ใช้งานกับ directadmin ได้ครับ ที่สำคัญเลยคือต้องสามารถใช้ shell ได้ด้วย

นันคือเป็น root นั้นเอง ก็คือ เจ้าของเครื่องหรือ vps ครับ อ้อย้ำนะครับ ต้องเป็น Nginx webserver นะครับ

เริ่มจากทำตามไกด์เลยครับ
Nginx includes a FastCGI module which has...

ข่าว vBulletin 5.6.1 Security Patch Level 1

 • 461
 • 0
A security exploit has been reported within vBulletin 5.6.1. To fix this issue, we have created a new security patch.

You can download the patch for your version in the Member's Area

We have made patches available for the following versions of vBulletin Connect:

 • 5.6.1 Patch Level 1
 • 5.6.0 Patch Level 1
 • 5.5.6 Patch Level 1
Installing the Patch
 1. Download the appropriate files for your version of vBulletin.
 2. Upload all files found within the zip file. Make sure to overwrite the...

ข่าว vBulletin Connect 5.6.1 is now available for download.

 • 351
 • 0
vBulletin 5.6.1 Changes and Updates
vBulletin Connect 5.6.1 is now available for download.

Front End Changes
Blogs
The grid view has been added to the Blog Listing. This works similarly to the grid view on Groups. In addition to this, sorting functionality has been added to the Blog Listing.

fetch?id=4439342&d=1585773253.png

User Referrals
A user referral system has been added to vBulletin Connect. Through this system, users will be able to retrieve a custom URL that they can provide to their friends and family...

ข่าว XenForo 2.1.9 and 2.0.13 Released (Security Fix)

 • 375
 • 1
Today, we are releasing XenForo 2.1.9 and XenForo 2.0.13 to address a potential security vulnerability that may affect any customer who makes use of our PayPal payment handler.

As well as user upgrades, this may affect add-ons you have installed which process payments using our PayPal payment handler.

We recommend that all affected customers running XenForo 2.1 or XenForo 2.0 upgrade to 2.1.9 or 2.0.13 or use one of the attached patch files as soon as possible.

Specifically, the issue relates to a specially crafted callback (or IPN) which is then processed successfully using PayPal's...

ข่าว vBulletin Connect 5.6.1 Beta 1 is now available for testing.

 • 332
 • 0
vBulletin 5.6.1 Changes and Updates
A pre-release version of vBulletin Connect 5.6.1 is now available for download. This version is made available for testing and development purposes only. Pre-release versions should not be used on production sites.

Front End Changes
Blogs
The grid view has been added to the Blog Listing. This works similarly to the grid view on Groups. In addition to this, sorting functionality has been added to the Blog Listing.

fetch?id=4437866&d=1585773253.png...

ข่าว vBulletin Mobile Suite 2.4 is now available.

 • 407
 • 0
vBulletin Mobile Suite 2.4 Changes
Mobile Suite 2.4 is available to be built via the Mobile Publisher.

Improvements
The following improvements have been added to the Mobile Suite Apps.

 • Add Ukrainian translations
 • When opening a push notification it sometimes doesn't reduce the subscription count
 • Notifications do not reload automatically
 • Hide Create Account button if registration is not allowed
 • Android 10 compatibility
Bugs Resolved
The following bugs have been resolved in the Mobile Suite Apps...

ข่าว XenForo 2.1.8 Patch 2 Released

 • 427
 • 0
XenForo 2.1.8 Patch 2 Released

We have identified an issue in 2.1.8 that may cause certain template modifications in add-ons to not be applied correctly. This issue is discussed in more detail in this bug report. In order to resolve this, we have released XenForo 2.1.8 Patch 2.

You can perform the upgrade directly from your control panel by going to Tools > Check for upgrades. You can also download the update from your Customer...

ข่าว XenForo 2.1.8 Patch 1 Released

 • 445
 • 0
We have fixed two issues in XenForo 2.1.8 which cause errors or unexpected behavior:
We have released XenForo 2.1.8 Patch 1 to resolve these issues.

You can perform the upgrade directly from your control panel by going to Tools > Check for upgrades. You can also download the update...

ข่าว XenForo Enhanced Search 2.1.4 Released

 • 361
 • 0
XenForo Enhanced Search 2.1.4 is now available for all licensed customers to download. We recommend that all customers running previous versions of XenForo Enhanced Search 2.1 upgrade to this release to benefit from increased stability.

Download XenForo Enhanced Search 2.1.4
or
Upgrade directly from within your control panel

Some of the changes in XFES 2.1.4 include:
 • If updating index settings fails, make sure the Elasticsearch index is reopened...

ข่าว XenForo Resource Manager 2.1.6 Released

 • 460
 • 0
XenForo Resource Manager 2.1.6 is now available for all licensed customers to download. We recommend that all customers running previous versions of XenForo Resource Manager 2.1 upgrade to this release to benefit from increased stability.

Download XenForo Resource Manager 2.1.6
or
Upgrade directly from within your control panel

Some of the changes in XFRM 2.1.6 include:

ข่าว XenForo Media Gallery 2.1.8 Released

 • 436
 • 0
XenForo Media Gallery 2.1.8 is now available for all licensed customers to download. We recommend that all customers running previous versions of XenForo Media Gallery 2.1 upgrade to this release to benefit from increased stability.

Download XenForo Media Gallery 2.1.8
or
Upgrade directly from within your control panel

Some of the changes in XFMG 2.1.8 include:

ข่าว XenForo 2.1.8 Released

 • 458
 • 0
XenForo 2.1.8 is now available for all licensed customers to download. We recommend that all customers running previous versions of XenForo 2.1 upgrade to this release to benefit from increased stability.

Download XenForo 2.1.8
or
Upgrade directly from within your control panel

Some of the changes in XF 2.1.8 include:


ด้านบน