กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

xenforo

 1. admin

  [ข่าว] [ออกใหม่] [1.x] XenForo 1.5.24 Released

  XenForo 1.5.24 Released XenForo 1.5.24 is now available for all licensed customers to download. We recommend that all customers running previous versions of XenForo 1.5 upgrade to this release to benefit from increased stability. Download XenForo 1.5.24 Some of the changes in XF 1.5.24...
 2. admin

  [ข่าว] [ออกใหม่] [2.x] XenForo 2.1.2 Released

  XenForo 2.1.2 is now available for all licensed customers to download. We recommend that all customers running previous versions of XenForo 2.1 upgrade to this release to benefit from increased stability. Download XenForo 2.1.2 Some of the changes in XF 2.1.2 include: Update Font Awesome to...
 3. admin

  [ข่าว] [ออกใหม่] [2.x] XenForo 2.1.0 & Add-ons Released

  Today, we are excited to announce that XenForo 2.1.0 has completed its pre-release phase and is now our primary supported XenForo version. This release adds a number of significant features to XenForo. The major features include: Native push notifications on supported devices/browsers Editor...
 4. admin

  [ข่าว] XenForo 2.1.0 Beta 6 & Add-ons 2.1.0 Beta 1 Released (Unsupported)

  Today, we continue the beta stage of XenForo 2.1 with Beta 6. This release fixes a number of bugs found since the previous releases. Alongside this release, we have released 2.1.0 Beta 1 of each of our official add-ons. These include further adjustments to account for the changes and new...
 5. admin

  [ข่าว] XenForo 2.0.12 Released

  XenForo 2.0.12 is now available for all licensed customers to download. We recommend that all customers running previous versions of XenForo 2.0 upgrade to this release to benefit from increased stability. This version makes a number of changes to improve compatibility with PHP 7.3.0. However...
 6. admin

  [ข่าว] XenForo 1.5.23 Released

  XenForo 1.5.23 is now available for all licensed customers to download. We recommend that all customers running previous versions of XenForo 1.5 upgrade to this release to benefit from increased stability. This version makes a number of changes to improve compatibility with PHP 7.3.0. However...
 7. admin

  [ข่าว] XenForo 2.0.11 Released (Security Fix)

  Today, we are releasing XenForo 2.0.11 to address a potential security vulnerability. We recommend that all customers running XenForo 2.0 upgrade to 2.0.11 or use the attached patch file as soon as possible. The issue is a XSS vulnerability. XSS (Cross Site Scripting) issues allow scripts and...
 8. admin

  [ข่าว] XenForo 2.0.10 Released

  XenForo 2.0.10 is now available for all licensed customers to download. We recommend that all customers running previous versions of XenForo 2.0 upgrade to this release to benefit from increased stability. In addition, we are now providing admins with a way to view helpful server information at...
 9. admin

  [ข่าว] XenForo 1.5.22 Released

  XenForo 1.5.22 is now available for all licensed customers to download. We recommend that all customers running previous versions of XenForo 1.5 upgrade to this release to benefit from increased stability. Download XenForo 1.5.22 Some of the changes in XF 1.5.22 include: Improve compatibility...
 10. admin

  [ข่าว] XenForo 2.0.9 Released (Security Fix)

  No, you're not imagining it - we are doing another release, just a day after the release of 2.0.8. XenForo 2.0.9 fixes a flaw that could potentially be exploited to create a cross-site scripting vulnerability. We recommend that all customers running XenForo 2.0 upgrade to 2.0.9 or use the...
 11. admin

  [ข่าว] XenForo 2.0.8 Released (Security Fix)

  Today, we are releasing XenForo 2.0.8 to address a potential security vulnerability. We recommend that all customers running XenForo 2.0 upgrade to 2.0.8 or use the attached patch file as soon as possible. The issue is a XSS vulnerability. XSS (Cross Site Scripting) issues allow scripts and...
 12. admin

  [ข่าว] XenForo 1.5.21 & XenForo 2.0.7 Released

  Hot on the heels of our previous GDPR centric releases, today we're pleased to announce the release of XenForo 1.5.21 and XenForo 2.0.7 which aims to resolve some issues found since the release of the previous versions, and include a few further tweaks to enhance GDPR compliance on your forum...
 13. admin

  [ข่าว] XenForo 1.5.20b & XenForo 2.0.6b Released

  Slightly ahead of schedule, we are today releasing stable versions of both XenForo 1.5.20 and XenForo 2.0.6 which implement some new functionality to aid compliance with the GDPR. For a much more detailed overview of what GDPR is and what new features have been added, please read the following...
 14. admin

  [ข่าว] XenForo 2.0.5 Released

  XenForo 2.0.5 is now available for all licensed customers to download. We recommend that all customers running previous versions of XenForo 2.0 upgrade to this release to benefit from increased stability. In addition to the usual bug fixes and improvements, we have also included a new file to...
 15. admin

  [ข่าว] XenForo 1.5.19 & Add-ons Released

  XenForo 1.5.19 is now available for all licensed customers to download. This release fixes a number of bugs and issues that were found since the previous release. As this is a maintenance release, the vast majority of the focus was an increase in stability. In addition to the usual array of...
 16. admin

  [ข่าว] XenForo 2.0.4 Released

  XenForo 2.0.4 is now available for all licensed customers to download. We recommend that all customers running previous versions of XenForo 2.0 upgrade to this release to benefit from increased stability. Download XenForo 2.0.4 Some of the changes in 2.0.4 include: Prevent errors when CLI...
 17. admin

  [ข่าว] XenForo 2.0.3 Released - Includes Security Fix

  XenForo 2.0.3 is now available for all licensed customers to download. We recommend that all customers running previous versions of XenForo 2.0 upgrade to this release to benefit from increased stability. Download XenForo 2.0.3 Most importantly, this release includes a fix for a security issue...
 18. admin

  [ข่าว] XenForo 1.5.18 Released - Includes Security Fix

  XenForo 1.5.18 is now available for all licensed customers to download. This release fixes a number of bugs and issues that were found since the previous release. As this is a maintenance release, the vast majority of the focus was an increase in stability. Most importantly, this release...
 19. admin

  [ข่าว] XenForo 2.0.2 Released

  XenForo 2.0.2, the second maintenance release for the XenForo 2.0 series is now available for all licensed customers to download. We recommend that all customers running previous versions of XenForo 2.0 upgrade to this release to benefit from increased stability. Download XenForo 2.0.2 There...
 20. admin

  [ข่าว] XenForo 1.5.17 Released

  XenForo 1.5.17 is now available for all licensed customers to download. This release fixes a number of bugs and issues that were found since the previous release. As this is a maintenance release, the vast majority of the focus was an increase in stability. Some of the changes in this release...


Top

AdBlock Detected

เราเข้าใจแล้วโฆษณานั้นน่ารำคาญ!

แน่นอนว่าซอฟต์แวร์บล็อกโฆษณาทำงานได้ดีเยี่ยมในการบล็อกโฆษณา แต่ก็ยังบล็อกคุณสมบัติที่มีประโยชน์และสำคัญบางอย่างของเว็บไซต์ของเรา เพื่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุดโปรดสละเวลาสักครู่เพื่อปิดการใช้งาน AdBlocker ของคุณ เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น

ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือของคุณ!

ตกลงปิด AdBlock
ไม่ปิด